Yleinen

Siunaus tulee vain kuuliaisuudesta …

11.05.2012, markolind

Ilm.3:1-6

”Ja Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita: ’Näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan seitsemän henkeä ja ne seitsemän tähteä: Minä tiedän sinun tekosi: sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. Heräjä valvomaan ja vahvista jäljellejääneitä, niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan; sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi Jumalani edessä. Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ja ota siitä vaari ja tee parannus. Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä sinun päällesi tulen. Kuitenkin on sinulla Sardeessa muutamia harvoja nimiä, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan, ja he saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat siihen arvolliset. Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimensä Isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo.”
Alkuperäinen Sardes sijaitsi viiden tien risteyskohdassa sisämaassa – jyrkkärinteisellä kukkulalla jota oli helppo puolustaa. Se oli mahtinsa aikana kuuluisa ylellisestä elämäntyylistään. Entisen Lyydian valtakunnan pääkaupunkina Sardes oli Apostoli Johanneksen aikana Rooman yksi maakunta. Kaupunki eli kaupankäynnillä sijaiten muinaisen silkkitien varrella. Se oli tullut tunnetuksi myös madonkudonnastaan, valkoisesta villastaan sekä vauraudestaan – maailman rikkain kuningas Kroisos oli sieltä kotoisin. Tosin Johanneksen aikana Sardeksen merkitys oli melko vähäinen ja tänä päivänä sen mahdista on jäljellä enää vain muutamia raunioita. Juutalainen yhdyskunta vaikutti Johanneksen aikana Sardeessa melko voimakkaasti sekä Apollonin ja keisarin palvonta – nämä yhdessä loivat ilmestyskirjan ajan uskoville Sardeessa haasteita, joista Jeesuksen ilmoituksen mukaan hyvin harvat olivat selvinneet ilman tahraa. Ylellinen elämäntyyli muinaisen ajan mahdista oli tarttunut valitettavasti myös Sardeen seurakunnan uskoviin – heillä oli se nimi että eläisivät, mutta kuitenkin he olivat kuolleita.

Kirjeen alkusanoissa Jeesus muistuttaa seurakuntalaisia Johanneksen välityksellä siitä, että Hän näkee ja tietää kaiken, sillä Kristuksella on seitsemän Jumalan Henkeä sekä seitsemän tähteä. Ylösnoussut Vapahtaja arvostelee ankarin sanoin sitä, että Sardeen seurakunta oli ajautunut ulkokultaisuuteen. Ulkonaisesti Sardeen seurakunta ihmisten silmissä kyllä näytti elävältä – mutta sisäisesti se oli kuollut. Samoin on valitettavasti laita lukemattomien 2000- luvun seurakuntien kohdalla: organisaatioiden pystyssä pitäminen on vienyt kaikki voimavarat, evankelioimisnäky on kadotettu kauan sitten, Raamatun arvovaltaa on väheksytty – kaikki on kuollut Ylösnousseen Vapahtajan silmissä joka näkee pintaa syvemmälle. Taivas ei laske ulkonaiselle kauneudelle mitään arvoa, jos sisin on läpimätä.

Jeesuksen sanat; ”minä en ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi Jumalani edessä” (Ilm.3:2) osoittavat selvästi sen, että pelkkä ulkonainen Jumalan lapseksi tunnustautuminen ei riitä, vaan Jeesukseen uskovan elämässä pitää olla uskosta syntyneitä tekoja. Pelkkä nimikristillisyys on vain susien yritystä pukeutua lammasten vaatteisiin ja täten, joko ymmärtäen tai ymmärtämättömyyttään, julistaa elämällään sielunvihollisen salakavalaa eksytystä. Jeesuksen maanpäälliset sanat; ”Miksi te huudatte minulle: ’Herra, Herra!’ ettekä tee, mitä minä sanon?” (Luuk.6:45) osoittavat meille selvästi, että kaikkien niiden valheopettajien julistus, jotka pyrkivät vähättelemään Kaikkivaltiaan Siinailla antamia käskyjä (2 Moos.20:1-17) , tulevat syvyydestä eikä Taivaasta. Jumalan Taivaassa, jossa Jeesus istuu Kaikkivaltiaan oikealla puolella, seurataan tarkasti niiden tekoja, jotka väittävät olevansa Jumalan asialla ja jotka väittävät olevansa Jumalan lapsia – sillä tuomio alkaa Jumalan huoneesta. (1 Piet.4:17). Jokainen joka väittää olevansa Jeesuksen opetuslapsi on velvollinen vaeltamaan kuten Hän vaelsi (1 Joh.2:6).

Elävä usko tuottaa aina hedelmiä, jotka näkyvät uskon tekoina, mutta jos teot ovat huonoja, silloin ne paljastavat sydämen paatuneen tilan. Johannes Kastajan varoitus; ”Jo on kirves pantu puitten juurelle; jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen” (Matt.3:10) toistui Jeesuksen kautta Johanneksen välityksellä Sardeen seurakunnalle, sillä sen teot eivät olleet puhtaat Pyhän Jumalan silmissä. Seurakunta oli ulkonaisesti puhdas, mutta sisältä kuollut, samoin kuin aikoinaan fariseusten sydämen tila, josta Jeesus lihansa päivänä oli heitä moittinut: ”Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te puhdistatte maljan ja vadin ulkopuolen, mutta sisältä ne ovat täynnä ryöstöä ja hillittömyyttä! Sinä sokea fariseus, puhdista ensin maljan sisus, että sen ulkopuolikin tulisi puhtaaksi! Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te olette valkeiksi kalkittujen hautojen kaltaisia: ulkoa ne kyllä näyttävät kauniilta, mutta ovat sisältä täynnä kuolleitten luita ja kaikkea saastaa! Samoin tekin ulkoa kyllä näytätte ihmisten silmissä hurskailta, mutta sisältä te olette täynnä ulkokultaisuutta ja laittomuutta. Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te rakennatte profeettain hautoja ja kaunistatte vanhurskasten hautakammioita, ja sanotte: ’Jos me olisimme eläneet isäimme päivinä, emme olisi olleet osallisia heidän kanssaan profeettain vereen’! Niin te siis todistatte itsestänne, että olette niiden lapsia, jotka tappoivat profeetat. Täyttäkää siis te isäinne mitta. Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon?” (Matt.23:25-33).

Raamatun selvä opetus uskon tekojen tärkeydestä on laiminlyöty tämän ajan uskovien keskuudessa – valtakristillisyys julistaa väärää evankeliumia, joka ei johda ketään uuden elämän uudistukseen, eikä se näy Jumalan tahdon mukaisina tekoina. Tämän päivän vallalla olevat saarnamiehet sekä julistajat painottavat voimakkaasti vääränlaisen Jumalan armon merkitystä selittäen, että Jumalan armo on loputon eikä se sisällä mitään ehtoja. Tällainen julistus tulee suoraan perkeleestä eikä se ole Kirjoitusten mukainen, sillä Korkeimman siunaus saadaan vain kuuliaisuudesta Hänen käskyjään kohtaan, samoin kuin itse evankeliumikin astuu ihmisen elämässä voimaan vasta silloin, kun tämä katuu syntejään sekä sydämestään huutaa Jumalan puoleen – vain katuville Kristus ilmoittaa itsensä (Room.10:9). Tämän päivän vallalla oleva kristillisyys tahtoo tavoittaa piiriinsä mahdollisimman monia ja siksi he ovat vääristäneet evankeliumin Raamatullisen sanoman ymmärtämättä ollenkaan, että näin he tekevät toimintansa tuloksena käännynnäisiä, joilla on kyllä nimi, että he eläisivät, mutta jotka sisäisesti ovat kuolleet.

Vallalla oleva karismaattinen kristillisyys julistaa, että Jumala antaa Pyhän Hengen kaikille, jotka sitä haluavat riippumatta siitä, miten he elävät. Kuitenkin Raamattu opettaa Apostoli Pietarin suulla, että Pyhä Henki annetaan vain niille jotka Jumalaa tottelevat ” (Apt.5:32). Sielunvihollisen eksytys valtakristillisyyden kautta on tänä päivänä saavuttanut tilan, jossa Jeesus sanoo; ”sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut” (Ilm.3:1). Vallalla oleva kristillisyys julistaa, että elävä usko ei tarvitse tekoja, mutta Raamatun Paavali julisti itsensähillitsemisestä, vanhurskaudesta sekä tulevasta tuomiosta (Apt.24:25). Tämän päivän kristillisyys on saavuttanut luopumuksen äärirajan – sillä on se nimi, että se luetaan elävien kirjoihin ja kuitenkin se on kuollut! Tyylikkäät organisaatiorakennelmat eivät kestä Jeesuksen toisen tulemuksen edessä jos ”hedelmän” sisin on läpimätä.

Jeesus antoi Sardeen seurakunnalle Johanneksen välityksellä mahdollisuuden tehdä parannusta. Samoin ylösnoussut Vapahtajamme tekee tänäkin päivänä – aina on niitä aitoja Jeesukseen uskovia, joiden kautta Kristus tahtoo varoittaa vaaran karikoista. Kuitenkin vallalla olevat kirkkokunnat sekä herätysliikkeet hyökkäävät ankarasti näitä Jumalan naisia – ja miehiä vastaan, jos Jumalan maailmasta tullut sanoma ei heitä miellytä. Tämän päivän vallalla oleva kristillisyys on jo niin pahasti sotkeutunut sielunvihollisen eksytyksiin, että se tahtoo kaikin keinoin sotia näitä Jumalan Pyhiä vastaan. Organisaatioista kylmästi ajetaan ulos aidot Jumalan lapset vaikka he kuinka Raamatulla perustellen perustelisivat sanomansa oikeellisuuden tulleeksi Pyhän Jumalan maailmasta. Mutta samalla tavalla tekivät ihmiset ennen Jeesuksen lihaan tulemista profeetoille sekä itse Jumalan Pojalle Hänen ilmestyessään lihassa tälle viheliäiselle maankamaralle – sekä opetuslapsille Hänen jälkeensä (Matt.23:31). Ihmiskunnan pahuus lyö yhä naulojaan – ja opetuslapsille käy kuten heidän opettajalleen (Matt.10:25).

Uskonnollisuus, johon kuuluvat virheettömät muotojumalanpalvelusmenot, voivat näyttää ihmissilmiin hurskailta, mutta ne eivät ole aitoa Jeesuksen opetuslapseutta. Tavat ja tottumukset jotka eivät perustu Raamatun ilmoitukseen, joita ihmiset opiskelevat erilaisissa kirkkokunnissa sekä herätysliikkeissä, eivät johdata ihmistä lähempään tuntemukseen Kristuksen kanssa – vaan vievät kadotukseen. Katseen kohdistaminen siihen, että ulkoapäin näyttää hurskaalta uskonystävien silmissä on sielunvihollisen aikaansaamaa halua miellyttää Luojan sijasta luotua. Vasta silloin, kun kadotettu sielu ankkuroituu Kristukseen voidaan puhua aidosta kristillisyydestä – uskonnollisuus, jota valtakristillisyys julistaa vähätellen Raamatun arvovaltaa, on epäaitoa eikä se voi kestää Pyhän Jumalan edessä, ei nyt eikä koskaan!

Ylösnoussut Vapahtaja kehottaa valvomaan, muutoin Hän tulisi kuin varas yöllä. Kaikki ne, jotka valvovat sielunsa tilaa Kristuksen läpivalaisussa, ovat täysin tietoisia Jeesuksen tulemuksesta; ”Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niinkuin varas; sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. Älkäämme siis nukkuko niinkuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit. (1 Tess.5:4-6).

Sardeen seurakunnassa oli kuitenkin myös niitä harvoja, jotka eivät olleet tahranneet vaatteitaan, ja heille Jeesus antaa lupauksen käyskennellä Hänen kanssaan valkeissa vaatteissa, sillä he olivat siihen arvollisia. Ei yksikään ihminen, joka tahtoo elää tämän maailman tahdon mukaisesti ole arvollinen kulkemaan valkeissa vaatteissa – vaikka hän olisi ulkonaisesti ihmisten silmissä kuinka tahraton tahansa. Kristus näkee jokaisen ihmisen sisimpään ja siksi vain Häneen turvaava sydän saa oikeuden pukea päälleen Jeesuksen lahjoittamat valkeat vaatteet.
(ote kirjasta: Ennustukset toteutuvat/Marko Lind)

Vastaan mielelläni kysymyksiin koskien Johanneksen ilmestystä – sekä muuta Raamatun sisältöä:
Saarnaaja & Evankelista & Muusikko:
Marko Lind
http://www.sanansaattaja.com
Email: lindmarko@gmail.com

httpv://www.youtube.com/watch?v=jkvO-CBAqxo&feature=plcp


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *