Yleinen

Daavidin juurivesa on voittanut, Halleluja!

23.05.2012, markolind

Ilm.5:1-6

”Ja minä näin valtaistuimella-istuvan oikeassa kädessä kirjakäärön, sisältä ja päältä täyteen kirjoitetun, seitsemällä sinetillä suljetun. Ja minä näin väkevän enkelin, joka suurella äänellä kuulutti: ”Kuka on arvollinen avaamaan tämän kirjan ja murtamaan sen sinetit?” Eikä kukaan taivaassa eikä maan päällä eikä maan alla voinut avata kirjaa eikä katsoa siihen. Ja minä itkin kovin sitä, ettei ketään havaittu arvolliseksi avaamaan kirjaa eikä katsomaan siihen. Ja yksi vanhimmista sanoi minulle: ”Älä itke; katso, jalopeura Juudan sukukunnasta, Daavidin juurivesa, on voittanut, niin että hän voi avata kirjan ja sen seitsemän sinettiä.” Ja minä näin, että valtaistuimen ja niiden neljän olennon ja vanhinten keskellä seisoi Karitsa, ikäänkuin teurastettu; sillä oli seitsemän sarvea ja seitsemän silmää, jotka ovat ne seitsemän Jumalan henkeä, lähetetyt kaikkeen maailmaan.”  

Johanneksen saama näky taivaasta jatkuu ja hänen katseensa kiinnittyy valtaistuimella istuvan oikeassa kädessä olevaan kirjakääröön, joka oli kirjoitettu täyteen sisältä sekä päältä. Kysymyksessä on asiakirja, jollaiset roomalaisen käytännön mukaan suljettiin todistajien läsnäollessa seitsemällä sinetillä. Kirjakäärö sisälsi tiedon tulevaisuudesta aina iankaikkisuuteen, siihen oli kirjoitettu Jumalan täydellinen suunnitelma. Johanneksen näkemä kirjakäärö oli Jumalan kirjoittama sekä sinetöimä, ja vain henkilöllä, jolla on asiakirjassa keskeinen tekijä, voi avata sekä ottaa sen haltuunsa. Jumalan oikeassa kädessä oleva asiakirja sisälsi tiedon historiasta sekä tulevaisuudesta – ihan kaikesta minkä Jumala on jo aikojen alusta suunnitellut. Kaikki tapahtuu taivaassa sekä maanpäällä Jumalan tarkkojen suunnitelmien mukaan – ja nyt tuota kirjakääröä, joka ilmoittaisi Jumalan täydellisen suunnitelman, ei taivaassa, maanpäällä saatikka maan alla pystynyt avamaan kukaan. Koko maailmankaikkeuden historia sekä tulevaisuus kirjakäärössä, jota kukaan ei pystynyt avaamaan, ja siitä syystä Johannes itki.

Jumala on aina yhtä kuin Kirjoitettu Sana (Joh.1:1), Jumala on aina yhtä kuin Hänen omat lupauksensa (Hebr.11:11), Jumala ei toimi koskaan omaa Sanaansa vastaan. Kirjoitettu Jumalan Sana, oli se sitten maanpäällä tai Taivaassa, on aina kaiken oikean kristillisyyden perusta (1 Kor.4:6). Kuitenkin Jeesuksen ajoista aina näihin päiviin asti ovat lukemattomat ihmiset pitäneet halpana Jumalan kirjoitettua Sanaa – jopa ne, jotka ovat väittäneet olevansa Jumalan asialla (2 Sam.12:9). Taivaan kirjakäärö oli Jumalan kirjoittama, seitsemällä sinetillä lukittu, se sisälsi kaiken mahdollisen tiedon eikä kukaan muu taivaassa, eikä maanpäällä, eikä maan alla voinut sitä avata kuin Jeesus Kristus, Daavidin juurivesa joka oli voittanut. Jumalan Poika Jeesus Kristus oli tullut taivaasta alas, lihaksi ihmisten keskuuteen (Fil.2:7) ja sovittanut maailman synnit Golgatalla (1 Joh.2:2), nostettu kolmantena päivänä kuolleista (1 Kor.15:4) ja asettu Kaikkivaltiaan oikealle puolelle (1 Piet.3:22) – siksi Hän oli arvollinen avaamaan kirjakäärön sinetit. Jeesukselle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä (Matt.28:18) koska Hän on voittanut kuoleman vallan ja lunastanut Häneen uskovat verellään Isälle Jumalalle (Hebr.2:14-15).

On lohdullista tietää, että Jeesus Kristus, meidän Vapahtajamme oli voimallinen Johanneksen saamassa näyssä avaamaan kirjakäärön sinetit ja täten taivas osoitti, että Hänelle kuuluu valta, valtakunta sekä kunnia (Matt.28:18). Kaikki on Kristuksen käsissä, sillä Isä Jumala on Hänelle antanut vallan, koska Jeesus on täyttänyt Jumalan suunnitelman ihmiskunnan pelastamiseksi. Jumalan Poika Jeesus Kristus tuli itse kertakaikkiseksi uhriksi, lunasti ihmiskunnan sen hirvittävästä syntivelasta ja näin osoitti olevansa arvollinen Isänsä edessä. Kristuksen voitossa mekin olemme voittajia, me kaikki, jotka olemme laittaneet luottamuksemme Häneen. Jeesus Kristus, Daavidin juurivesa on kykenevä avaamaan myös jokaisen Häneen uskovan elämän sinetit: vaikka ihminen olisi kuinka lukossa ja lukittu maailman alkeisvoimien alle, on Ylösnoussut Vapahtaja voimallinen katkaisemaan kaikki kahleet sekä sinetit ja täten antamaan Häneen uskovalle täydellisen vapauden (Gal.5:1). Ei ole taivaan alla, eikä taivaassa sellaista asiakirjaa jota Vapahtajamme Jeesus ei pystyisi avaamaan – Kristus on voittanut ja me yhdessä Hänen kanssaan.

Ihmiskunnan tulevaisuus oli kirjakäärössä ja se annettiin Jeesukselle. Näin Jumala osoitti, että kaikki, menneisyys sekä tulevaisuus, on annettu Kristuksen käsiin. Johanneksen piti kirjoittaa kokonaan saamansa näky talteen (Ilm.1:11), tuo sama näky, josta me nyt luemme Ilmestyskirjasta. Näin tuosta Johanneksen näystä tuli osa maanpäällisiä Kirjoituksia, osa Raamattua. Sen pitäisi opettaa kaikkia ihmisiä kaikkialla arvostamaan Jumalan Hengestä syntyneitä Kirjoituksia sekä elämään niiden mukaan. Taivaassa Jumalan kädessä ollut kirjakäärö, jonka Hän antoi Pojalleen Jeesukselle oli yhtä kuin Jumalan tahto – Jumala oli kirjoittanut tahtonsa kirjakääröön, samalla tavalla kuin Raamattuun apostolien sekä profeettojen välityksellä. Jokainen joka tahtoo etsiä Pyhän Jumalan tahtoa, voi lukea siitä Kirjakääröstä, Raamatusta joka ilmoittaa täydellisesti Hänen tahtonsa. Jokainen, joka rakastaa Jumalaa tutkiskelee myös Hänestä kertovia Kirjoituksia, jotka Pyhä Henki on vaikuttanut niiden kirjoittajissa (Room.16:26, 2 Timm.3:16-17). Yksikään, joka vähättelee Pyhästä Hengestä syntyneitä Kirjoituksia millään tavalla, ei voi olla aito Jumalan palvelija (Matt.22:29).

On valitettavaa, että hyvinvointivaltioissa ympäri maailmaa vähätellään Raamatun arvovaltaa samanaikaisesti kun maissa, joissa kristinusko on syystä tai toisesta kiellettyä, ihmiset janoavat Kirjoituksia. Lukemattomat ihmiset joutuvat tälläkin hetkellä vainottaviksi vain siksi, että heidän hallustaan on löydetty Raamatun Kirjoituksia samanaikaisesti kun hyvinvointivaltioissa ihmisten kirjahyllyissä koristelevat pölyyntyneet Raamatut. Samaan aikaan kun länsimaalaiset juhlivat kaiken kulutuksen sekä hyvinvoinnin keskellä, vähätellen Raamatun merkitystä Jeesukseen uskovan elämässä, ahmivat Jeesukseen uskovat valtioissa, joissa kristinusko on kielletty kokonaan tai osittain, Jumalan Sanaa eläen siitä. Iranilainen Sohaila Ishfahanista kirjoitti: ”Nyt elämäni suurin ilo on elää Jumalan Sanan mukaan. En saa kyllikseni Jumalan Sanan lupauksista. Olen lukenut Uuden testamentin neljä kertaa läpi viimeisten seitsemän kuukauden aikana! Mitä enemmän luen Sanaa, sitä herkemmäksi tulen suhteessa syntiin” (Ote: Stefanusviesti 3/2010). Samaan aikaan kun hyvinvointivaltiot elävät luopumuksessa, useissa maissa joissa kristinusko on kokonaan tai osittain kielletty, tapahtuu valtavaa Jumalan Pyhän Hengen vaikutuksesta nousevaa herätystä – miljoonat tulevat elävään uskoon ja ihmeet sekä merkit ovat arkipäivää näiden Jeesukseen uskovien elämässä. Länsimaat vähätellessään Raamatun arvovaltaa, Kirjoitettua Sanaa, ovat vähätelleet siinä samassa Jumalan Pyhyyttä sekä itse Jumalan Poikaa Jeesusta Kristusta ja täten ovat omalla toiminnallaan vetäneet yllensä siunauksen sijasta kirouksen. Se ei tee aitoa Jumalan palvelijaa, että sanoo olevansa sellainen, vaan se, että elämällään osoittaa olevansa Jumalan palvelija – vallalla olevalla kristillisyydellä on se nimi, että se eläisi, mutta oikeasti se on kuollutta kristillisyyttä (Ilm.3:1).

Oikein Jeesus lausui lihansa päivinä sanoessaan; ”Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra!’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.” (Matt.7:21). Kaikkivaltiaan Pyhän Jumalan tahto on, että Kirjoituksia luetaan sekä niitä noudatetaan (Jaak.1:22, Ilm.1:3). Snl:2:1-6 ”Poikani, jos sinä otat minun sanani varteen ja kätket mieleesi minun käskyni, niin että herkistät korvasi viisaudelle ja taivutat sydämesi taitoon – niin, jos kutsut ymmärrystä ja ääneesi huudat taitoa, jos haet sitä kuin hopeata ja etsit sitä kuin aarretta, silloin pääset ymmärtämään Herran pelon ja löydät Jumalan tuntemisen. Sillä Herra antaa viisautta, hänen suustansa lähtee tieto ja taito.”

Vaikka tämä maailma olisi kuinka täynnä ennustajia, vaikka itse enkeli tulisi alas taivaasta väittäen, että vain hänellä on täydellinen tieto – olisi se vain valhetta, sillä täydellinen tieto on vain Jumalan ja Kristuksen hallinnassa kirjoitettuna Raamatun teksteihin. Vuosituhansien aikana ovat ihmiset milloin mistäkin kulttuurista sekä kansanheimosta väittäneet omistavansa täydellisen ilmoituksen maailmankaikkeuden tapahtumista, mutta se on ollut vain valhetta, sillä täydellinen tieto on vain Jumalan ja Kristuksen hallinnassa kirjoitettuna Raamatun teksteihin, sekä niiden, jotka vilpittömästi Korkeinta palvelevat. Jumala antoi Jeesuksen Kristuksen ilmestyksen Johannekselle (Ilm.1:1), että me, Kristukseen luottamuksemme laittaneet voisimme tietää sen, mitä on tarpeellista, sillä ”Se, mikä on salassa, se on Herran, meidän Jumalamme; mutta mikä on ilmoitettu, se on meitä ja meidän lapsiamme varten ikuisesti” (5 Moos.29:29). Vasta itse ollessamme Kirkkaudessa, tiedämme täydellisesti (1 Kor.13:9- 12). Kuitenkin kaikilla Jumalan Pyhillä on suora yhteys Taivaan valtaistuimeen Kristuksessa Jeesuksessa, Kaikkivaltias on laittanut Henkensä jokaiseen Kristukseen uskovaan ja siksi Paavali kirjoittaakin; ”Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niinkuin varas;” (1 Tess.5:4). Taivaan Kirjakäärö on annettu Kristukselle, Hän on murtanut sinetit – koska Kristus asuu jokaisessa Häneen uskovassa Pyhän Hengen kautta, on jokainen Häneen uskova täysin tietoinen ajan tapahtumista. Jumala antoi Kristuksen Jeesuksen näyn Johannekselle, että me tietäisimme Kirjoituksia lukiessamme ajan tapahtumista, Kaikkivaltias on antanut koko Raamatun, että me sitä lukiessamme ymmärtäisimme Jumalan täydellisen tahdon – jokainen joka väittää olevansa uudestisyntynyt Jumalan lapsi tahtoo tutkia ahkerasti Kirjoituksia ja täten tulee tietämään totuuden maailmankaikkeudesta (1 Piet.2:2-3, Snl.2:1-11). Ne, jotka eivät ahkerasti tutki Kirjoituksia, tulevat eksymään, sillä Jeesus sanoi lihansa päivinä; ”Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia” (Matt.22:29). Jos ihmistä ei kiinnosta se, mitä Raamattuun on kirjoitettu, silloin on syytä epäillä, että tämä olisi koskaan edes uudestisyntynytkään.

Taivaassa Jeesukselle annettu kirjakäärö sisältää täydellisen tiedon tulevaisuuden tapahtumista ja kaikki Jumalan Pyhät voivat siis olla luottavaisin mielin – mitään sellaista ei ole tapahtumassa, jota Jumala ei olisi jo aikojen alusta asti suunnitellut. Kaikki tapahtuu tarkoin Jumalan käsikirjoituksen mukaan. Jumalan Sana on aina yhtä kuin itse Jumala, sillä milloinkaan ei Jumala sodi omaa Sanaansa vastaan. Jumala on antanut täydellisen vallan Pojalleen Jeesukselle Kristukselle ja kun koko Jumalan suunnitelma on toteutunut, palautetaan valta takaisin Isä Jumalalle; ”kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, silloin itse Poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikissa.” (1 Kor.15:28). Kaikki tulee menemään Jumalan laatimien tarkkojen käsikirjoitusten mukaan.

Jeesus Kristus on jalopeura Juudaan sukukunnasta, Daavidin juurivesa – Hänessä on kaikki vanhan liiton Kirjoitukset täyttyneet. Kaikkivaltias Pyhä Jumala oli antanut Israelilaisille Kirjoitukset, joissa Hän lukemattomien eri profeettojen suulla oli julistanut antavansa kerran ”kertakaikkisen uhrin” ihmiskunnan syntien tähden sekä tekevänsä Uuden Liiton luotujensa kanssa (Jer.31:31-33). Kirjoitukset täyttyivät täydellisesti Marian miehen Joosefin suvun kautta (Matt.1:23), sillä tämä oli Daavidin sukua (Matt.1:1-17). Samoin kuin vanhan liiton profetiat täyttyivät Kristuksessa, samalla tavalla tulevat täyttymään kaikki Kirjoitukset myös koskien viimeisiä lopunajan tapahtumia ennen Jeesuksen takaisin tulemista kunnian Kuninkaana. Jeesus Kristus, Daavidin juurivesa ja Juudaan Leijona tulee kerran taivaan pilvissä noutamaan Hänen omansa uuteen Jerusalemiin (1 Tess.4:16-18), jokainen Jumalan Pyhä odottaa Kristuksen takaisintulemusta (2 Piet.3:13), sillä Jumala toimii aina lupaustensa mukaisesti ja siksi Hän onkin sanonut profeetta Jesajan suulla: ”Minä valvon sanaani toteuttaakseni sen.” (Jer.1:12). Kaikki tulee tapahtumaan tarkoin Jumalan Kirjoitusten mukaisesti – ja siksi ne ovatkin niin tärkeitä jokaiselle Jeesukseen Kristukseen uskovalle.

Johanneksen näyssä Daavidin Leijona esitellään myös teurastettuna Karitsana jolla on seitsemän sarvea ja seitsemän silmää, jotka ovat ne seitsemän Jumalan henkeä. Kristuksen voitto on ristinkuolemassa, jossa Hän alistui uhrattavan karitsan osaan (Jes.53:7), kantaen kuolemallaan ihmiskunnan synnin aiheuttaman eron Jumalasta. Jeesus voitti sielunvihollisen vallan rakkaudella uhraten oman itsensä ihmisten pahuuden tähden – karitsan viattomuus ja hyvyys voitti kuoleman vallan! Ristinpuulla, häväistynä ja pahoin runneltuna, Jeesus rukoili vielä anteeksiantoa vainoojiensa puolesta (Luuk.23:34) ja näin osoitti, että Jumalan Valtakunnan peruspilari, rakkaus, on kykenevä murtamaan saatanan turmiollisen vallan (Kork.V.8:6). Kristus rakasti ihmiset Isälleen ristinkuoleman kautta voittaen sielunvihollisen vallan, joka perustuu itsekkyyteen. Kaikkivaltiaan Jumalan rakkaudellinen Valtakunta oli tullut osaksi maanpäällistä elämää Kristuksessa – Jeesuksen orjantappurakruunussa yhdistyivät maa sekä Taivas, Jumalan tuomio sekä anteeksiantamus. Karitsa ja Leijona – heikkoudessa on väkevyys.

Johannes näkee Karitsan olevan ikään kuin teurastettu – Jeesuksessa näkyvät vieläkin Golgatan arvet. Ristiinnaulittu Jeesus on kuolemallaan, kärsimisellään sekä ylösnousemuksellaan voittanut pahan vallan (Fil.2:9-11). Kristuksen hirvittävät arvet ovat Hänen ruumiissaan, kuten silloin, kun Hän ilmestyi opetuslapsilleen (Joh.20:25-27). Johanneksen näyssä teurastettu Karitsa kuitenkin seisoo osoituksena siitä, että Hän on kuolemallaan voittanut kuoleman vallan! Karitsan sarvet sekä silmät kuvaavat Hänen valtaansa taivaassa ja maassa sekä täydellistä tietoa – kaikki valta on annettu teurastetulle Karitsalle. Jeesus oli itse lihansa päivinä sanonut lähettävänsä Häneen uskoville Puolustajan, Pyhän Hengen, ja siksi silmät sekä sarvet kuvaavat koko maailmaan lähetettyä Jumalan Henkeä (Joh.14:16-18). Jeesukseen uskova ei ole missään yksin, koska Pyhä Henki on lähetetty kaikkeen maailmaan.
(ote kirjasta: Ennustukset toteutuvat / Marko Lind)

Vastaan mielelläni kysymyksiin koskien Johanneksen ilmestystä – sekä muuta Raamatun sisältöä:
Saarnaaja & Evankelista & Muusikko:
Marko Lind
http://www.sanansaattaja.com
Email: lindmarko@gmail.com


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *