Yleinen

Jeesukseen uskovat ovat Jumalan pappeja …

02.06.2012, markolind

Ilm.5:7-14
”Ja se tuli ja otti kirjan valtaistuimella-istuvan oikeasta kädestä. Ja kun se oli ottanut kirjan, niin ne neljä olentoa ja kaksikymmentä neljä vanhinta lankesivat Karitsan eteen, ja heillä oli kantele kullakin, ja heillä oli kultaiset maljat täynnä suitsutuksia, jotka ovat pyhien rukoukset, ja he veisasivat uutta virttä, sanoen: ”Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat hallitsemaan maan päällä.” Ja minä näin, ja minä kuulin monien enkelien äänen valtaistuimen ja olentojen ja vanhinten ympäriltä, ja heidän lukunsa oli kymmenentuhatta kertaa kymmenentuhatta ja tuhat kertaa tuhat, ja he sanoivat suurella äänellä: ”Karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan voiman ja rikkauden ja viisauden ja väkevyyden ja kunnian ja kirkkauden ja ylistyksen.” Ja kaikkien luotujen, jotka ovat taivaassa ja maan päällä ja maan alla ja meren päällä, ja kaikkien niissä olevain minä kuulin sanovan: ”Hänelle, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalle ylistys ja kunnia ja kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti!” Ja ne neljä olentoa sanoivat: ”Amen”, ja vanhimmat lankesivat kasvoilleen ja kumartaen rukoilivat.”   

Taivaan Valtaistuimen ympärillä olevat 24 vanhinta sekä ”ne neljä olentoa” lankesivat maahan antamaan kunnian sekä ylistyksen Jumalan Pojalle Kristukselle Jeesukselle tämän ottaessa Isänsä oikeasta kädestä kirjakäärön. Johanneksen näyssä taivaassa palvonta siirtyi nyt Kristukseen ja täten Jeesuksen maanpäälliset sanat” minulle on annettu kaikki valta” (Matt.28:18) saa täyttymyksensä myös tulevaisuuden tapahtumien suhteen. Jokainen joka kunnioittaa Poikaa, kunnioittaa myös Isää Jumalaa (Joh.5:23), koska Korkein on antanut vallan Pojalleen Jeesukselle Kristukselle.

Kumartuessaan Kristuksen eteen vanhimmilla oli kanteleiden lisäksi myös kultaiset maljat, jotka sisälsivät Pyhien rukoukset. Taivas on siis kuullut jokaisen Kristukseen uskovan rukoukset jotka lailla suitsutuksien viedään Taivaassa Karitsan eteen. Jeesus itse (Room.8:34) rukoilee jokaisen Häneen uskovan edestä ja tässä Johannekselle esitetään se tapa, kuinka maanpäällä olevien Pyhien rukoukset toimitetaan Ylösnousseen Vapahtajan tietoisuuteen. Kaikki Jeesukseen uskovien anomukset, pyynnöt sekä kiitokset ovat kultaisissa maljoissa ja täten sillä osoitetaan, kuinka tärkeitä ne ovat Golgatalla kuolleelle ja kolmantena päivänä Ylösnousseelle Kristukselle. Jokainen Häneen luottamuksensa laittanut voi siis olla täysin turvallisin mielin – vaikka Jeesus on noussut Taivaisiin, Hän ei ole jättänyt yhtäkään Häneen uskovaa yksin. Ylösnousemuksessaan Kristus asettui Kaikkeinpyhimpään, Kaikkivaltiaan Jumalan oikealle puolelle suorittamaan Ylimmäispapillista tehtäväänsä (Hebr.8:2) toimittaakseen pappispalvelusta Isälleen. Kristus oli omalla verellään lunastanut paikan Kaikkenpyhimmässä – Kristuksen voitto on myös jokaisen Häneen uskovan voitto. Jokainen Jeesukseen Kristukseen luottamuksensa laittanut voi olla täysin varma, että rukoukset kuullaan Taivaan Valtaistuimella – kultaisissa maljoissa ne viedään Kristukselle joka on verellään raivannut tien Kaikkenpyhimpään. Jeesuksen veren kautta jokaisella Häneen uskovalla on pääsy Kaikkeinpyhimpään (Hebr.10:19) ja jokainen Kristuksen oma voi siksi olla täysin luottavaisin mielin.

Vanhimmat sekä neljä olentoa veisaavat uutta virttä; Kristus Jeesus on arvollinen ottamaan kirjan sekä murtamaan sinetit, koska on verellään ostanut ihmiset kaikista sukukunnista, kansanheimoista ja tehnyt heidät Jumalalle kuningaskunnaksi ja papeiksi. Taivaallinen musiikki täyttää Kaikkeinpyhimmän, jossa on Jumalan valtaistuin. Musiikki, joka on Jumalan lahja ihmiskunnalle, soi siis myös Taivaassa, eikä Jumalan Hengestä syntyneet sävelmät ole koskaan soineet kirkkaammin, kun ne soivat Kristuksen ylistyksessä. Vanhimmat sekä neljä olentoa eivät vain lausu Jumalan Pojalle ylistystä, vaan he veisasivat uutta virttä. Jumala on aina pukenut musiikkiin oman voimansa kaikkialla siellä, missä se julistanut Hänen Pyhyyttään. Daavid soitti harppua ja Kuningas Saulista poistui paha henki (1 Sam.16:23), Jerikon muurit sortuivat pasuunoihin puhaltamalla (Joos.6:20) ja Apostoli Pietarin veisatessa vankilassa ylistystä Herralle vankilan oven avautuivat (Apt.16:25-26). Jumala on aina pukenut ihmeellisen voimansa Häntä ylistävään musiikkiin – ja nyt Johanneksen saamassa näyssä vanhimmat sekä neljä olentoa veisasivat ylistystä Kristukselle. Jumalan tahdon mukainen musiikki on aina kuulunut osana Korkeimman suunnitelmiin – sen olemassaolo ei lakkaa edes taivaassa.

Uudessa virressään nämä vanhimmat sekä neljä olentoa ylistävät Kristusta siitä, että Hän on verellään ostanut ihmiset Jumalalle kuningaskunnaksi sekä papeiksi kaikista kansoista. Kristus kuoli kaikkien ihmisten edestä, ja jokainen, väriin tai kulttuuriin katsomatta – on oikeutettu saamaan syntinsä anteeksi uskomalla Kristuksen sovitustyöhön. Uskomalla Jeesukseen he ovat uudestisyntyneet, joka on välttämättömyys taivaaseen pääsylle (Joh.3:3), ja tulleet osaksi kuningaskuntaa. Osana kuningaskuntaa heistä on tullut myös pappeja, kuten Apostoli Pietari oli kirjoittanut Jumalan Pyhille kirjeessään; ”te olette ”valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja”, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa” (1 Piet.2:9). Jokainen Jeesukseen Kristukseen luottamuksena laittanut kuuluu Kuninkaalliseen papistoon, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että tämä on velvollinen julistamaan Kaikkivaltiaan Jumalan rakkaudellista sanomaa ihmisten keskuudessa – Jumalan lapseus ei ole vain oikeuksia, vaan myös velvollisuuksia. Apostoli Paavalin sanoin: ”saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella…ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ, toimita virkasi täydellisesti.” (2 Timm.4:2-5). Jokainen Jeesukseen Kristukseen uskova on Taivaallisen Kuningaskunnan edustaja maan päällä, ihmiset muodostavat kuvansa Taivaallisesta Kuningaskunnasta sen edustajien perusteella – siksi jokainen Jumalan Pyhä on kuin vuorella loistava kaupunki tämän pimeän maailman keskellä; ”Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä; eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampunjalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän Isäänne, joka on taivaissa.” (Matt.5:14-16).

Kaikki ne, jotka väittävät olevansa Jumalan pappeja, ja kuitenkin omalla esimerkillään eivät kirkasta Vapahtajaamme Kristusta Jeesusta sanoin saatikka teoin, ovat vain susia lammasten vaatteissa, joiden osana on iankaikkinen kadotus (Matt.7:15). Oikean Jumalan papin erottaa väärästä katsomalla tämän aikaansaamia hedelmiä – jos hedelmät ovat huonoja, on se osoitus siitä, että kysymyksessä on sielunvihollisen asialla oleva valepappi, jota Jumala ei ole valtuuttanut julistamaan tahtoaan ihmisten keskuuteen. Jeesus opetti lihassa ollessaan: ”Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita? Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään. Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra!’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?’ Ja silloin minä lausun heille julki: ’Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät.” (Matt.7:15-23).

Jokainen Jeesukseen Kristukseen uskova, Korkeimman Jumalan pappi, Kuningaskunnan jäsen, tulee hallitsemaan maanpäällä. Kaikkivaltias Pyhä Jumala tulee luomaan ”uuden taivaan ja uuden maan” (Ilm.21:1). Kuningas Salomo on kirjoittanut: ” maa pysyy iäti” (Saar.1:4) ja se tarkoittaa sitä, että Uusi Jerusalem laskeutuu alas taivaasta ihmisten tykö (Ilm.21:1-3) ja näin täyttyy Danielin profetia Korkeimman Pyhien ikuisesta valtakunnasta: ”valtakunta ja valta ja valtakuntien voima kaiken taivaan alla annetaan Korkeimman pyhien kansalle. Hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta, ja kaikki vallat palvelevat häntä ja ovat hänelle alamaiset.” (Dan.7:27). Jumala uudistaa maapallon Hänen Pyhiensä ikuiseksi kodiksi – näin ilmoittaa Johanneksen ilmestyksen kaksi viimeistä lukua.

Johannes näkee sekä kuulee lukemattomien enkelien lausuvan suurella äänellä: ”Karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan voiman ja rikkauden ja viisauden ja väkevyyden ja kunnian ja kirkkauden ja ylistyksen.” (Ilm.5:12). Vaikka hyvän ja pahan taistelu ei ole vielä lopullisesti päättynyt, vaikka Jumala ja Hänen Poikansa eivät vielä asu omiensa keskellä uudessa taivaassa ja uudessa maassa (Ilm. luvut 21-22) – Taivaassa olevat riemuitsevat kuitenkin Kristuksen voitosta. Koska Kristus on voittanut, ei ole mitään epäselvää taistelun lopputuloksesta – taistelun ratkaiseva voitto saavutettiin jo Golgatalla. Kristuksen Golgatan voiton ansiosta maailman herruus on nyt Hänen käsissään, Halleluja!

Taivaan lukemattomat enkelit antavat ylistyksen Jumalan Pojalle Kristukselle Jeesukselle, teurastetulle Karitsalle. Koska Kristus on voittanut, voi jokainen Häneen luottamuksensa laittanut olla turvallisin mielin, sillä nämä tulevat voittamaan yhdessä Hänen kanssaan (Ilm.17:14). Kaikkivaltiaan Pyhän Jumalan enkeleitä on lukematon määrä ja siksi jokainen Jumalan Pyhä voi taisteluissaan kyynelten maassa, täällä kuoleman varjojen laaksoissa, kokea täyttä turvaa Korkeimman siipien suojassa, koska niitä, jotka taistelevat hänen puolellaan, on paljon enemmän kuin niitä, jotka taistelevat häntä vastaan: ”Kun Jumalan miehen palvelija nousi aamulla varhain ja meni ulos, niin katso, sotajoukko, hevoset ja sotavaunut piirittivät kaupunkia. Ja hänen palvelijansa sanoi hänelle: ”Voi, herrani, mitä me nyt teemme?” Hän sanoi: ”Älä pelkää, sillä niitä, jotka ovat meidän kanssamme, on enemmän kuin niitä, jotka ovat heidän kanssansa.” Ja Elisa rukoili ja sanoi: ”Herra, avaa hänen silmänsä, että hän näkisi.” Ja Herra avasi palvelijan silmät, ja hän näki, ja katso: vuori oli täynnä tulisia hevosia ja tulisia vaunuja Elisan ympärillä.” (2 Kun.6:15-17). Samalla tavalla kuin profeetta Elisan palvelija sai katsella taivaan sotajoukkoja, voi jokainen Jeesukseen Kristukseen uskova laittaa täyden luottamuksensa siihen, että Jumala kyllä suojelee omiaan. Siitä pitää huolen Hänen lukemattoman suuri enkeliarmeijansa.

Johannes kuulee kaikkien luotujen niin Taivaassa, maan päällä, maan alla kuin meren päällä ylistävän Jumalaa sekä Hänen Poikaansa Jeesus Kristusta, teurastettua Karitsaa. Vaikka tällä hetkellä luomakuntakin huokaa tuskissaan (Room.8:28), on se kuitenkin kerran kohottava kiitoksensa Jumalalle sekä Hänen Pojalleen – kun kaikki vanha on tuhoutunut ja Korkein on luonut ”uuden Taivaan ja uuden maan”. Ensimmäisen Adamin aiheuttama kirous on poistunut ”toisen Adamin”, Kristuksen täydellisen sovitustyön tähden ja siksi jo nyt, vaikka maailma yhä elää syntiin langenneessa tilassa, voi jokainen kohottaa ylistyksensä Jumalalle ja Karitsalle – maailmankaikkeuden kohtalon ratkaiseva voitto saavutettiin Golgatalla kun Jumala sovitti maailman itsensä kanssa Pojassaan Kristuksessa Jeesuksessa.

Raamattu kieltää ihmistä palvomasta ketään muuta kuin Jumalaa ja Hänen Poikaansa Jeesusta Kristusta. Koska Jumala on luonut kaiken Pojassaan Kristuksessa Jeesuksessa (Kol.1:16), on Isä ja Poika oikeutettu saamaan luotujensa palvonnan. Kuitenkin maapallolla on paljon erilaisia uskontoja joissa ihmiset ymmärtämättömyydessään palvovat ihmisten luomia pakanallisia kuvia sekä käsin tehtyjä jumalia, jotka eivät voi ketään auttaa saatikka pelastaa. Lisäksi hyvinvointivaltiot rypevät materialismissa luullen sen tuovan pelastuksen ihmiskunnalle – ihmisten sisäinen tyhjyys etsii ilmenemismuotojaan uskontojen sekä rahanpalvonnan kautta. Kun tämä maapallo kulkee kohti tuhoaan, on vain yksi joka voi auttaa: ”Hänelle, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalle ylistys ja kunnia ja kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti” ja tähän totuuteen huutavat Amen Taivaassa olevat vanhimmat sekä neljä olentoa. Tähän totuuteen yhtyvät myös kaikki Jumalan Pyhät, nyt aina ja iankaikkisesti, Amen.
(ote kirjasta: Ennustukset toteutuvat / Marko Lind)

Vastaan mielelläni kysymyksiin koskien Johanneksen ilmestystä – sekä muuta Raamatun sisältöä:
Saarnaaja & Evankelista & Muusikko:
Marko Lind
http://www.sanansaattaja.com
Email: lindmarko@gmail.com

(koko kirja tilattavissa ILMAISEKSI os.http://www.sanansaattaja.com/kirjanalkusanat.htm )


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *