Yleinen

Taivaan ovi on avoinna …

18.05.2012, markolind

Ilm.4:1-3

”Sen jälkeen minä näin, ja katso: taivaassa oli ovi avoinna, ja ensimmäinen ääni, jonka minä olin kuullut ikäänkuin pasunan puhuvan minulle, sanoi: ”Nouse ylös tänne, niin minä näytän sinulle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva.” Ja kohta minä olin hengessä. Ja katso, taivaassa oli valtaistuin, ja valtaistuimella oli istuja. Ja istuja oli näöltänsä jaspis- ja sardionkiven kaltainen; ja valtaistuimen ympärillä oli taivaankaari, näöltänsä smaragdin kaltainen.   

Johannes oli kirjoittanut kirjeet Aasian seitsemälle seurakunnalle ja siitä alkaa seuraava näky; ”Sen jälkeen minä näin” (Ilm.4:1). Taivaan ovi oli avoinna sillä Jeesus Kristus on itse tuo ovi (Joh.14:6). Apostoli temmattiin näyssä maailmankaikkeuden keskukseen, jonka keskipisteenä taivaan temppelissä on Kaikkivaltiaan Pyhän Jumalan valtaistuin. Vaikka maailma tuntuu olevan kaaoksen tilassa, kaikkea kuitenkin valvotaan tarkasti Jumalan valtaistuimelta. Mitään sellaista ei ole tapahtumassa, saatikka tapahtunut, mistä ei Pyhä Jumala tietäisi (Matt.10:30) ja siksi jokainen Jumalan Poikaan uskova voi olla turvallisin mielin.

Ensimmäiseksi Johannes kuulee ikään kuin pasuunan äänen joka pyytää häntä nousemaan ylös taivaaseen. Enkeli toimi Johanneksen oppaana tämän ollessa näkytilassa näyttäen; ”mitä tämän jälkeen on tapahtuva” (Ilm.4:1). Kohta tämä Jeesuksen rakastama Apostoli on hengessä, kuten Hesekiel ennen häntä (Hes.10:1) sekä Apostoli Paavali hänen aikanaan. Paavali kirjoitti; ”minä siirryn nyt näkyihin ja Herran ilmestyksiin. Tunnen miehen, joka on Kristuksessa: neljätoista vuotta sitten hänet temmattiin kolmanteen taivaaseen – oliko hän ruumiissaan, en tiedä, vai poissa ruumiista, en tiedä, Jumala sen tietää. Ja minä tiedän, että tämä mies – oliko hän ruumiissaan vai poissa ruumiista, en tiedä, Jumala sen tietää – temmattiin paratiisiin ja kuuli sanomattomia sanoja, joita ihmisen ei ole lupa puhua.” (2 Kor.12:1-6). Apostoli Johannesta käskettiin kirjoittamaan näkynsä (Ilm.1:11), joka tulisi olemaan lohdutuksena, varoituksena sekä johdatuksensa hänen aikansa uskovista aina tämän päivän Jumalan Pyhiin jotka elämme nyt lopun aikoja.

Jumala oli sanonut Jeremiaalle; ”ilmoitan sinulle suuria ja salattuja asioita, joita sinä et tiedä” (Jer.33:3), eikä Johannes ollut siis ainoa ihminen, jolle Kaikkivaltias tahtoi ilmoittaa salaisuuksiaan. Itse asiassa kaikki Jumalan Pyhät halki vuosituhansien ovat saaneet elää todeksi Kaikkivaltiaan ihmeellistä johdatusta ja täten elämässään osoittaneet maailmalle, että Jumalan Sana ei ole kuollutta kirjainta, vaan inhimilliselle järjelle käsittämätöntä ”taivaselämää”. Helluntaipäivänä, kun Kaikkivaltias vuodatti Pyhän Hengensä, avasi Taivas Jumalaan uskoville uuden sivun; ”Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat. Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he ennustavat.” (Apt.2:17-18). Jokaiselle Jeesukseen Kristukseen uskovalle on taivas avattu, sillä Jeesus Kristus on ovi taivasten valtakuntaan (Joh.10:9).

On valitettavaa, että vallalla oleva kristillisyys on opettaessaan väärin Jumalan armolahjoista tehnyt edellä mainitusta Raamatullisesta totuudesta suuren vitsin jumalattomille – vääränlainen karismaattisuus on omilla Raamatunvastaisilla toimillaan lyönyt alentavan leiman Raamatun profetioihin sekä kaikkeen, inhimillisellä järjellä käsittämättömään Jumalan johdatukseen, ja täten Jumalan yliluonnolliseen voimaan johdattaa lapsiaan on tullut särö myös niiden keskuudessa, jotka vilpittömästi etsivät Jumalaa. Erilaiset ilmiöt, jotka on puettu kristillisyyden kaapuun, mutta jotka tulevat pakanuudesta, ovat saavuttaneet yhä enemmän kannattajia – vallalla oleva karismaattisuus on tehnyt kristinuskosta lähinnä ennustajiin verrattavan ilmiön, jossa kehotetaan ihmisiä uskomaan sokeasti lähes kaikkeen, jonka väitetään olevan Jumalan Pyhän Hengen työtä, ja näin on suuri joukko ihmisiä niellyt saatanan eksytyksen, koska eivät ole Raamatusta tarkastaneet niiden oikeellisuutta.

Vääränlainen karismaattisuus on houkutellut yhä enemmän ihmisiä suureen eksytykseen. Samalla tavalla kuin käärme Paratiisissa oli salakavalasti hyökännyt Adamin ja Evan elämään houkutellen heitä syömään puusta, josta heidän ei ollut lupa syödä, se tänä päivänä vääränlaisen karismaattisuuden kautta sanoo; ””Ette suinkaan kuole; vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan.” (1 Moos.3:5), ja näin yhä enemmän ihmiset sokeudessaan tahtovat maistaa ”kiellettyä hedelmää” (1 Moos.3:3). Jumala kyllä ilmoittaa palvelijoilleen salattuja asioita, mutta kaiken tulee mennä Kirjoitusten mukaisesti (1 Kor.4:6). Jos ihmiset tänä päivänä vaivautuisivat ahkerasti tutkimaan Raamattua, niin he huomaisivat helposti, että kaikki ne ilmiöt, joiden väitetään olevan Jumalan Pyhän Hengen työtä, harvoin sitä ovat. Yksi varoittava tekijä joka kaikkien tulisi ottaa huomioon, on se, että kaikkialla siellä, missä enemmän julistetaan lahjoja kuin lahjan antajaa, Jumalaa Kristuksessa Jeesuksessa, vaikuttaa sielunvihollisen salakavala eksytys, joka kehottaa syömään kielletyn puun hedelmiä.

Kielilläpuhuminen ei saa nousta tärkeämmälle sijalle kuin Kristus, eikä se saa olla toiminnan keskipiste. Enne-unet saatikka profetiat eivät saa säädellä uskovan elämää. Ihmeet ja merkit ovat seurausta elävästä uskosta, eivät sen päätarkoitus. Jeesus itse oli sanonut lihansa päivinä; ”Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava. Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa.” (Matt.1:19-20). Maailmanlaajuinen helluntailaisuus ei ole tätä Jeesuksen opetusta kuunnellut, ja siksi se onkin perustettu kielilläpuhumisen ympärille, joka on ollut tämän liikkeen tunnusomaisin sekä keskeisin tekijä. Onpa helluntailiike mennyt jumalattomuudessaan jopa niin pitkälle, että on väittänyt, vastoin Raamatun selvää opetusta, että jos ihminen ei puhu kielillä ei tämä olisi uskova ollenkaan. Näin tuo kyseinen liike on ottanut tuomarin roolin jaotellen ihmiset kielilläpuhumisen tähden joko uskoviksi tai ei-uskoviksi ja julistuksessaan korottanut kielilläpuhumista, eikä suinkaan Kristusta. Se on väittänyt olevansa kansa, joka on täytetty Pyhällä Hengellä ja siksi ottanut itselleen roolin, jossa se on varsin tehokkaasti tuonut maailmaan salakavalaa harhaopetusta Jumalan armolahjoista, ja täten se on avannut sielunviholliselle oven vaikuttaa voimallisesti maailmassa. Helluntalaisuus valtaa jatkuvasti lisää alaa maailmassa, koska se väittää olevansa kansa, jonka kautta Jumala ilmoittaa ”salattuja asioita” ja täten sielunvihollisen houkutus, jolla se sai aikoinaan Evan sekä Adamin maistamaan kielletyn puun hedelmää, että he tulisivat tietämään kuten Jumala, vaikuttaa varsin voimallisesti helluntailiikkeen kautta. Kaikki sellainen tieto, joka ei ole Raamatun mukaista, ja josta Raamattu ei kerro, on laitettava roskana syrjään, sillä sellainen ei ole Jumalasta; ”Se, mikä on salassa, se on Herran, meidän Jumalamme; mutta mikä on ilmoitettu, se on meitä ja meidän lapsiamme varten ikuisesti, että me pitäisimme kaikki tämän lain sanat.” (5 Moos.29:29). Profeetta Jesaja oli kirjoittanut kansasta, joka on röyhkeä eikä sen sopertavaa kieltä kukaan ymmärrä, ja tämä profia soveltuu hyvin maailmanlaajuiseen helluntailiikkeeseen, joita vuonna 2000 oli maailmassa peräti 534 miljoonaa (Jes.33:19). * (helluntailiikkeen suosimasta kielilläpuhumisesta laaja artikkeli kirjassani; Vahvista veljiäsi, sekä lisäksi sivustollani www.sanansaattaja.com [ kielilläpuhumisen armolahja ]

Helluntailiikkeen keskuudessa on kuitenkin valtavasti aitoja Jumalan Pyhiä, jotka tahtovat vilpittömästi palvella ylösnoussutta Jeesusta Kristusta ja siksi heille kuuluu ilmestyskirjan sanoma; ”Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa.” (Ilm.18:4). On mainittava myös, väärinkäsitysten välttämiseksi, että vaikka helluntailiike opetuksellaan Pyhän Hengen armolahjoista on toiminut enemmän sielunvihollisen, kuin Jumalan äänitorvena, on heidän keskuudessaan moni muu opetus Raamatullisempaa, kuin lukemattomissa muissa herätysliikkeissä sekä kirkkokunnissa. Evankelioimistyön merkitys, kuten Raamattu opettaa, tulee olla Jeesukseen uskovan päätarkoitus, ja tämän oikein ymmärtämisen johdosta helluntailiike onkin yksi suurimpia maailmanlaajuisia herätysliikkeitä. Kuitenkin, jos mikä tahansa organisaatio ei toimi Raamatun kokonaisvaltaisen opin mukaisesti, tämä olkoon kirottu (Gal.1:8).

Kielilläpuhuminen sekä muut Pyhän Hengen armolahjat ( 1 Kor.12:8-11) kuuluvat Jeesukseen Kristukseen uskoville. Ne ovat uskovan tehokkaita työvälineitä Jumalan valtakunnan työssä (1 Kor.3:9, Mark.16:17-20), sillä Kaikkivaltias ei koskaan lähetä ketään työhön ilman oikeita apuvälineitä (2 Moos.4:11-12) ja siksi Raamatullisen julistuksen tulee sisältää kaikkialla siellä missä sitä julistetaan myös opetusta Pyhän Hengen armolahjoista. Kuitenkin jokainen Jeesukseen Kristukseen uskova on velvollinen tutkimaan tarkoin sen, millainen opetus on Jumalasta ja mikä taas puolestaan vihollisesta (Fil.1:9-11, 5:10, 1 Joh.4:1). Jumalan Pyhiä kehotetaan viisauteen (Matt.10:16).

Apostoli Johannes sai ilmestyksen, jolla on ollut valtava merkitys hänen ajastaan aina tähän aikaan asti kaikille Jeesukseen uskoville. Johanneksen ilmestys on suoraan ylösnousseelta Kristukselta ja siksi se on täydellisesti Raamatun muun ilmoituksen mukainen. Se sisältää paljon symboliikkaa, joka avautuu vain Kirjoitusten muiden tekstien kautta. Näin on laita kaikkien aitojen ilmestysten kohdalla – niiden tulee olla Raamatun muiden tekstien kanssa täydellisessä symbioosissa. Johannes sai ilmestyksessä kutsun taivaaseen, jossa hänelle näytettiin Jumalan valtaistuin. Johanneksen näkemä ovi johti taivaalliseen temppeliin, joka on maailmankaikkeuden komentokeskus. Maallinen temppeli oli taivaallisen vertauskuva (Hebr. luvut 8 ja 9) ja siksi Johanneksen saama näky on täydellisessä symbioosissa vertauskuvan kanssa – itse asiassa se ei voi avautua laisinkaan ilman maallisen temppelin toiminnan sekä olemuksen ymmärtämistä. Niin tässä, kuin kaikissa muissakin Raamatun teksteissä – Raamattu selittää itse itsensä.

Johannes näkee taivaassa valtaistuimen, mutta itse istujaa hän ei pysty kuvailemaan muutoin kuin vertauskuvallisesti. Raamattu opettaa, että Jumalaa ei ole kukaan milloinkaan nähnyt (1 Joh.4:12), sillä Hänellä”…jolla ainoalla on kuolemattomuus; joka asuu valkeudessa, mihin ei kukaan taida tulla; jota yksikään ihminen ei ole nähnyt eikä voi nähdä” (1 Timm.6:16). Johannes kuvailee valtaistuimella istujaa jaspis- ja sardionkiven kaltaiseksi – arvokkaat jalokivet kuvaavat Jumalan ominaisuuksia; armo ja oikeus on tasapainossa Jumalan luonteessa. Jeesus itse oli lihansa päivinä sanonut; ”Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt ”(Joh.1:18) ja kun esim. Mooses näki Jumalan palavassa pensaassa (2 Moos.3:4-6) hän ei nähnyt Jumalaa, vaan enkelin, samoin kuin Jumalan antaessa Moosekselle laintaulut (2 Moos.20:1, Apt.7:53). Kaikkivaltias Pyhä Jumala on Henki (Joh.4:24) ja Hän on kaikkialla (1 Sam.2:3, Ps.139:7) – jokainen Jeesukseen uskova voi siis olla täysin turvallisin mielin, sillä Kristus on välimies ihmisen ja Jumalan välillä ja siksi Korkeimman huolenpito on elävää todellisuutta kaikkialla kaikille niille, jotka ovat Häneen luottamuksensa laittaneet. Koska Jumala on kaikkialla oleva Henki, Hän voi auttaa lapsiaan myös kaikkialla – apu ei ole sidottu yhteen paikkaan, vaikka kaikkea hallitaankin Taivaasta käsin, Halleluja! Jumala on Pyhä ja Jumala on Henki – Jumala on Henkensä kautta jokaisessa Jeesukseen Kristukseen uskovassa ja siksi jokainen Häneen luottamuksensa laittanut voi riemumielin huudahtaa – Abba Isä (Gal.4:6). Kun Kristus on vallannut ihmisen sydämen, on silloin Kaikkivaltiaan Pyhän Jumalan olemassaolo todellisuutta, samaa todellisuutta kuin Johanneksella tämän nähdessä Taivaan valtaistuimen. Uudestisyntymässä Jumala tulee asumaan ihmisen sisimpään – siksi uudestisyntyminen on välttämätön kokemus ja ehdoton edellytys Taivaaseen pääsylle (Joh.3:3).

Kaikkivaltias Pyhä Jumala istuu valtaistuimellaan, ja vaikka maailma tuntuisi olevan kaaoksessa – sitä kuitenkin hallitaan viisaasti Taivaan valtaistuimelta. Mitään sellaista ei tapahdu, josta Kaikkivaltias Pyhä Jumala ei tietäisi, kaikki tapahtuu Korkeimman tarkkojen suunnitelmien mukaan. Jokaisella Jumalan Pyhällä on hengenyhteys valtaistuimeen, sillä Kristus on Ylimmäisenä Pappina verellään ostanut kaikki Häneen uskovat Isälleen. Elävä yhteys Kaikkivaltiaaseen näkyy uskovan elämässä käytännön tekoina jotka kirkastavat maailmankaikkeuden Luojaa. Uudestisyntymässä saadaan Jumalan Pyhä Henki sisimpään – siksi jokainen Jeesukseen Kristukseen uskova kokee hengessään elävää yhteyttä Taivaan valtaistuimella istujaan; jokainen Jumalan Pyhä on yhtä Isän kanssa Jeesuksen sovitustyön tähden. Siksi kaikki ne, jotka eivät omalla elämällään kirkasta Taivasta ja kuitenkin väittävät olevansa Jumalan palvelijoita, ovat Hesekielin aikojen lukemattomien pappien tavoin syyllistyneet epäjumalanpalvontaan (Hes.9:9) luullen, että ”ei Jumala näe”. Kaikkivaltiaan Pyhän Jumalan katse seuraa tarkkaavaisesti kaikkea, mitä maanpäällä sekä taivaissa tapahtuu (Ps.14:2) ja koska tämän tietää jokainen todellinen Jeesukseen uskova, hän pyrkii myös elämällään julistamaan tätä totuutta; ” Herra katsoo alas taivaasta, näkee kaikki ihmislapset” (Ps.33:13) ja siksi kaikkien kaikkialla on tehtävä parannus, sillä jokainen joutuu kerran vastaamaan teoistaan Jumalan Pojalle Kristukselle Jeesukselle (Matt.28:18). Johannes näki näyssään Kaikkivaltiaan Pyhän Jumalan ja hän näki sen, koska ovi taivaaseen oli avoinna – Jeesus on ovi, ja jokainen Häneen uskova näkee saman minkä Johannes; siinä ei pitäisi olla mitään outoa. Sen sijaan outoa on siinä, jos joku väittää olevansa Jeesukseen uskova, eikä tätä totuutta näe!
(ote kirjasta: Ennustukset toteutuvat / Marko Lind)

Vastaan mielelläni kysymyksiin koskien Johanneksen ilmestystä – sekä muuta Raamatun sisältöä:
Saarnaaja & Evankelista & Muusikko:
Marko Lind
http://www.sanansaattaja.com
Email: lindmarko@gmail.com


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *