Yleinen

Hevosten merkitys ilmestyskirjassa …

23.06.2012, markolind

Ilm.6:1-8

”Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi yhden niistä seitsemästä sinetistä, ja kuulin yhden niistä neljästä olennosta sanovan niinkuin ukkosen äänellä: ”Tule!” Ja minä näin, ja katso: valkea hevonen; ja sen selässä istuvalla oli jousi, ja hänelle annettiin seppele, ja hän lähti voittajana ja voittamaan. Ja kun Karitsa avasi toisen sinetin, kuulin minä toisen olennon sanovan: ”Tule!” Niin lähti toinen hevonen, tulipunainen, ja sen selässä istuvalle annettiin valta ottaa pois rauha maasta, että ihmiset surmaisivat toisiaan; ja hänelle annettiin suuri miekka. Ja kun Karitsa avasi kolmannen sinetin, kuulin minä kolmannen olennon sanovan: ”Tule!” Ja minä näin, ja katso: musta hevonen; ja sen selässä istuvalla oli kädessään vaaka. Ja minä kuulin ikäänkuin äänen niiden neljän olennon keskeltä sanovan: ”Koiniks-mitta nisuja yhden denarin, ja kolme koiniksia ohria yhden denarin! Mutta älä turmele öljyä äläkä viiniä.” Ja kun Karitsa avasi neljännen sinetin, kuulin minä neljännen olennon äänen sanovan: ”Tule!” Ja minä näin, ja katso: hallava hevonen; ja sen selässä istuvan nimi oli Kuolema, ja Tuonela seurasi hänen mukanaan, ja heidän valtaansa annettiin neljäs osa maata, annettiin valta tappaa miekalla ja nälällä ja rutolla ja maan petojen kautta.”

Jeesus alkaa Johanneksen saamassa näyssä avaamaan seitsemällä sinetillä suljettua kirjakääröä ja Johannes kuulee yhden niistä neljästä olennosta sanovat ratsastajalle: Tule. Patmoksella vangittuna oleva Apostoli Johannes näkee näyssään valkean hevosen ja sen selässä istuvalla jousen – kysymyksessä on Kristus, joka valkealla hevosella ratsastaen lähti voittajana voittamaan (Ilm.19:11). Kristuksen noustua ylös Isänsä luokse Taivaaseen, levisi opetuslasten välityksellä evankeliumi silloiseen asuttuun maailmaan varsin tehokkaasti. Edes laajamittaiset kristittyjen vainot eivät voineet estää evankeliumin voittokulkua. Jousi on Jumalan voiton vertauskuva (Hab.3:9) ja tänä päivänäkin valkoisen hevosen voittoisa sanoma saavuttaa kuulijoita maissa, joissa kristinusko on aikaisemmin ollut kiellettyä (mm. Kiina sekä islamilaiset valtiot). Sanomaa Ylösnousseesta Vapahtajasta on maailma yrittänyt tukahduttaa erilaisin keinoin siinä kuitenkaan onnistumatta. Jeesukseen uskovia on vainottu sekä tapettu uskonsa tähden, mutta se ei ole voinut estää evankeliumin voittokulkua – rakkaus Kristukseen on ollut kuolemaakin voimakkaampi. Uskoa Jumalan Poikaan on sielunvihollinen yrittänyt tukahduttaa järkeisvoimin mutta siinä se on epäonnistunut koska tämän maailman viisaus on hullutusta Kaikkivaltiaan Pyhän Jumalan silmissä ja siksi Kristuksen omat ovat voittaneet Pyhän Hengen viisaudessa. Jumalan ilmoitus Raamattu on yritetty historian saatossa tuhota lukemattomin eri keinoin, mutta se on ollut mahdottomuus, sillä Kaikkivaltias Pyhä Jumala valvoo itse omaa Sanaansa (Jer.1:12). Evankeliumin voittokulkua ei voi pysäyttää mikään, sillä sanoma Kristuksesta tekee kuolleetkin eläviksi. Jeesus oli lihansa päivinä varoittanut seuraajiaan: ”Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden.” (Matt.24:9) mutta Jeesus oli myös luvannut: ”Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.” (Matt.24:13). Evankeliumin voittokulkua ei voi pysäyttää mikään – koska Jeesus on Kuningasten Kuninkaana ja Herrojen Herrana luvannut aina olla omiensa kanssa maailman loppuun asti (Matt.28:20).

Sielunvihollinen julistaa väärää evankeliumia – salakavalasti on sielunvihollinen pyrkinyt horjuttamaan ihmisten uskoa Raamatun todellisuuteen ja tätä kautta itse Kaikkivaltiaaseen Pyhään Jumalaan, joka antoi Poikansa Jeesuksen, ettei yksikään joka Häneen uskoisi joutuisi kadotukseen (Joh.3:16). Rakkaassa Suomen maassa saatana on lailla syövän pesiytynyt vallalla olevan kristillisyyden keskuuteen saaden aikaiseksi julkeaa moraalittomuutta, Raamatun arvovallan väheksymistä ja maailmallisten ihanteiden sekoittumista aitoon kristinuskoon. Laittomuuden kasvaessa on useimpien rakkaus kylmennyt (Matt.24:12) ja se näkyy 2000 – luvun suomessa moraalittomien elämäntapojen suosimisena niiden keskuudessa, jotka väittävät olevansa Jumalan asialla. Kirkkokunnissa sekä herätysliikkeissä on kasvamassa vääränlaisten sananjulistajien toimesta käsitys, jonka mukaan uskova ei ole velvoitettu elämään Raamatullisten ohjeiden mukaisesti ja heidän keskuudessaan olevien sananjulistajien opetus väheksyy Jumalan kymmentä rakkaudellista käskyä. Homous, lesbous, avioliiton pyhyyden tallaaminen ja siitä seuraavat irtosuhteet, vääränlaisten elämäntapojen hyväksyminen, rahanahneus sekä yleinen moraalittomuus on valitettavaa arkipäivää vallalla olevan kristillisyyden lipunkantajien, eli kirkkokuntien sekä herätysliikkeiden keskuudessa. Koska moraalinen rappiotila on todellisuutta niiden keskuudessa, jotka väittävät harhaanjohtavasti olevansa Jumalan lapsia, vaikka teoillaan kieltävät Kaikkivaltiaan Jumalan (Tiit.1:16), on evankeliumin leviäminen maassamme saanut vastaansa jumalattomien rajun hyökkäyksen koska kirkkokunnat sekä herätysliikkeet vääristävät ihmisille kuvan oikeasta kristinuskosta sekä Jumalasta. Tämän päivän suomessa vapaa-ajattelijoiden lukuisat kampanjat, joissa herjataan yleisesti Jumalaa eri tavoilla, ovat valitettavaa todellisuutta joka heijastaa 2000- luvun suomalaisten käsitystä kristinuskosta – julkiset rienaukset kristinuskoa kohtaan kasvavat kasvamistaan. Raamattuja vaihdetaan pornolehtiin sekä yleisen liikenteen ajoneuvoissa olevat julisteet, joissa julistetaan ”että Jumalaa ei ole” ovat tehneet maastamme Sodoman ja Gomorran esipihan (1 Moos.18:20). Vallalla oleva media, perkeleen juoksupoikana, hyökkää jatkuvasti enenevässä määrin Raamatusta kumpuavaa julistusta vastaan – Suomi on saavuttanut täydellisen moraalisen rappiotilan. Näin saatana on hyökännyt evankeliumin voittokulkua vastaan vallalla olevan kristillisyyden kautta ja näin tämän päivän kirkkokunnista sekä herätysliikkeistä on tullut saatanan lipunkantaja, vaikka se harhaanjohtavasti väittää olevansa Jumalan asialla. Maassamme hallitsevien kirkkokuntien sekä herätysliikkeiden toiminta on todellinen uhka aidoille Jumalan Pyhille, Jeesukseen Kristukseen uskoville, jotka tahtovat elää Kirjoituksiin sekä Jumalan voimaan luottaen ja julistaa Raamatun opetuksien mukaista evankeliumia. Suomi on kyllästetty väärällä evankeliumilla – evankeliumilla joka ei kumpua Raamatun lehdiltä, vaan jonka ovat vääristäneet vallalla olevan kristillisyyden edustajat.

Luterilainen kirkkomme elää täydellisessä hengellisessä huoruudessa – Raamatunvastaisten naispappien kasvava joukko (1 Tim.3:2), Raamatun arvovallan väheksyminen (Ps.119:105) sekä homouden ja lesbouden (Room.1:26-32) suosiminen osoittavat sen olevan osa maailmanlaajuista porttokirkkoa (Ilm.17:5). Heidän riveistään löytyy pappeja, jotka rivoudessaan ovat vaihtaneet jopa sukupuoltaan – kirkko antaa rienaudessaan kaikelle moraalittomuudelle hyväksynnän ja samanaikaisesti väittää harhaanjohtavasti julistavansa Jumalan tahdon mukaista evankeliumia. Sielunvihollisen hapatukselta eivät ole säästyneet myöskään muutkaan maamme kirkkokunnat sekä herätysliikkeet; maailmallisuus ohjaa myös heidän toimintaansa. Kaikille näille on yhteistä se, että ne julistuksessaan sekä toiminnassaan väheksyvät Raamatun arvovaltaa eikä heidän toimintansa perustu kokonaisvaltaiseen Raamatun opetukseen vaan inhimilliseen järkeilyyn. Maamme kirkkokunnat sekä herätysliikkeet tehdessään yhteistyötä luterilaisen kirkkomme kanssa, yhtyvät porttoon ja täten tulevat yhdeksi lihaksi tämän kanssa (1 Kor.6:16), sen lisäksi, että itse, vaikka eivät vielä olekaan samanlaisessa rappiotilassa kuin valtakirkkomme, kehityksessään osoittavat täysin samaa suuntausta kuin luterilainen kirkkomme. Paavali kirjoittaessaan roomalaisille, näki jo edeltä valtakristillisyyden tilan lopunajan salakavalissa eksytyksissä: ”Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi. Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa, nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen. Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen; samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti. Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia. He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä; ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia, vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta; jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.” (Room.1: 22-32).

Suurin syy vallalla olevan kristillisyyden julistuksen menestykseen, joka tulee suoraan saatanasta, on ollut se, että ihmiset eivät tahdo alistua Jumalan tahdon alle, vaan itsekkyydessään kyllä mieluusti valitsevat uskon Jeesukseen, kunhan kaikki toimii vain heidän omilla ehdoillaan. Raamattu opettaa selvästi, että jokainen, joka väittää rakastavansa Jeesusta on velvollinen vaeltamaan kuten Hän vaelsi (1 Joh.2:6) mutta kirkkokunnat ja herätysliikkeet julistavat evankeliumia, jossa ”ristin kaita tie” ei mitenkään tavoita kuulijaansa:he julistavat Jumalan anteeksiantoa myös katumattomien päälle ja selittävät, että ihmisen ei tarvitse mitenkään muuttaa elämäänsä – riittää vain että he uskovat Jumalaan. Jeesuksen Kristuksen velipuoli Jaakob kirjoitti: ”Sinä uskot, että Jumala on yksi. Siinä teet oikein; riivaajatkin sen uskovat ja vapisevat. Mutta tahdotko tietää, sinä turha ihminen, että usko ilman tekoja on voimaton? (Jaak.2:19-20). Saatanasta tuleva väärä evankeliumi julistaa, että pelkkä usko Jeesukseen riittää, mutta Jeesus itse opetti lihansa päivinä: ”Miksi te huudatte minulle: ’Herra, Herra!’ ettekä tee, mitä minä sanon?” (Luuk.6:46). Vallalla oleva kristillisyys saatanan valheen vaikutuksesta julistaa, että riittää, kun rakastaa Jeesusta ilman mitään tekoja, ja kuitenkin Mestari itse opetti: ”Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni.” (Joh.14:14). Lukemattomat kirkkokunnat sekä herätysliikkeet valtakristillisyyden lippulaivoina julistavat, että anna elämäsi Jeesukselle ja sen jälkeen kaikki asiat elämässäsi sujuvat eikä sinulla ole enää taisteluja. Jeesus kuitenkin itse julisti: ”joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias. (Matt.10:38). Sielunvihollinen on salakavalasti pyrkinyt vääristämään evankeliumin sisällön ja tässä se on valitettavan hyvin onnistunut vallalla olevan kristillisyyden kautta. Kun porttokirkkoon kuuluvat herätysliikkeet sekä kirkkokunnat julistavat harhaanjohtavasti, että ihminen tulee autuaaksi pelkästään uskomalla, niin Jeesuksen velipuoli Jaakob kirjoittaa: ”ihminen tulee vanhurskaaksi teoista eikä ainoastaan uskosta.” (Jaak.2:24). Vallalla oleva kristillisyys, joka ei ole kristillisyyttä ollenkaan, tarjoaa kuulijoilleen elämää ilman ristiä sekä laveaa tietä, mutta Jeesus itse opetti: ”Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. (Matt.7:13-14). Vaikka vallalla oleva kristillisyys niin suomessa kuin koko maailmassa julistaa saatanan vääristämää evankeliumia, jatkaa valkoinen hevonen kuitenkin voittokulkuaan – todelliset Jumalan Pyhät, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus (Ilm.12:17) julistavat kristillisen maailman vainoamina Kirjoituksien mukaista evankeliumia Kristuksesta Jeesuksesta aina siihen päivään asti, kunnes Kristus itse on maksava palkan heille elämän ylösnousemuksessa (Ilm.20:6). Puhuessaan lopunajan tapahtumista, Jeesus sanoi: ”Valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu” (Matt.24:14).

Johannes näkee tulipunaisen hevosen – se kuvaa armotonta sotaa sekä hävitystä. Jeesus oli lihansa päivinä sanonut; ” te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu.” (Matt.24:6). Ihmiskunta on sen perustamisesta asti sotinut toinen toistansa vastaan, itsekkyydessään ovat lukemattomat kuninkaat tapattaneet sodan nimissä valtavia määriä alamaisiaan, poliitikot haaliakseen lisää valtaa ovat julistaneet sotatilan milloin minkäkin asian tähden, uskonnolliset johtomiehet ovat armottomasti tapattaneet toisinajattelijoita julistaen ”pyhiä sotiaan” – koko maapallo on sen historiansa alkuhetkistä joutunut todistamaan sotia toisensa jälkeen. Ensimmäisen ja toisen maailmansodan aikana noin 90 miljoonaa ihmistä tapettiin sotien seurauksena ja asevarusteluun käytettiin vuosina 1981-1991 vuosittain yli tuhat miljardia dollaria. Maapalloa hallitsevat ydin – sekä biokemialliset aseet: suursodan uhka on todellinen. Ihminen voi, niin halutessaan, tuhota koko tämän asutun maailman. Koskaan aikaisemmin ei ihmiskunnalla ole ollut niin hirvittäviä aseita käytössään kuin sillä nyt valitettavasti on. Tulipunainen hevonen niittää kuolemaa aina siihen päivään asti, kunnes Jeesus on tuhoava sielunvihollisen voimat suunsa henkäyksellä ja Pyhät tulevat perimään maan (2 Tess.2:8).

Tulipunainen hevonen on julistanut sodan myös Jumalan Pyhille. Samaan aikaan kun valkoisen hevosen vaikutuksesta evankeliumi Kristuksesta Jeesuksesta levisi ympäri maailmaa, ratsasti perässä tulipunainen hevonen saaden toiminnallaan aikaiseksi lukemattomien marttyyrien joukon. Sodan julistuksessa tulipunainen hevonen käytti pakanallisia hirmuvaltiaita, mutta myöhemmin se ujuttautui myös salakavalasti keskiajan uskonnollisuuden sekaan saaden aikaiseksi katolisen kirkon todelliset vainot aitoja Jumalan Pyhiä kohtaan. Paavillinen inkvisitiolaitos (1232) luotiin rankaisemaan toisinajattelijoita, niitä jotka eivät kunnioittaneet kirkkoa korkeimpana auktoriteettina, ja näin se sai aikaiseksi enemmän uhreja kuin Stalin sekä Hitler yhteensä. Inkvisitio lakkautettiin vasta 1800- luvun alussa, mutta ennen lakkauttamistaan se oli verisesti vainonnut Jeesuksen todellisia opetuslapsia. Valkoinen hevonen jatkaa kuitenkin voittokulkuaan vainoista sekä vastoinkäymisistä huolimatta – loppuun asti on oleva sota, jossa taistelevat sielunvihollisen joukot vastassaan Jumalan Pyhät, jotka tulevat perimään maan (2 Tess.2:8).

Sotia seuraavat puute sekä nälkä – musta hevonen ratsastaa aina tulipunaisen hevosen jäljessä. Kun ihmiskunta kylvää tuhoaan sotimalla toistaan vastaan, siitä seuraa automaattisesti köyhyyttä elintarvikkeiden hintojen kohotessa pilviin. Koiniks-mitta (n.1 litra) vastasi yhden päivän ruoka-annosta (vilja-annos) ja denaari yhden miehen päiväpalkkaa (Matt.20:2) – kaikki työllä saatu palkka riitti vain elämiseen; ei edes siihen, jos perheessä oli useampia suita ruokittavana. Musta hevonen tuo tullessaan nälkää ja sitäkautta kurjuutta. Normaalisti yhdellä denaarilla sai 8-16 mittaa vehnää ja kolme tai neljä kertaa niin paljon ohraa (Barclay). Jeesus oli lihansa päivinä sanonut: ”Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan… tulee nälänhätää. Tämä on synnytystuskien alkua.” (Mark.13:3). ”Noin viisimiljoonaa lasta kuolee vuosittain aliravitsemukseen tai suoranaiseen nälkään. YK:n maatalousjärjestön FAO:n laskelmien mukaan kehitysmaissa on 800 miljoonaa kroonisesti aliravittua ihmistä. Ruoka-avun tarpeessa olevia kehitysmaita oli vuonna 1998 jo 38, ja tilanne on pahenemassa” (Olavi Rouhe).

Nälänhätään on myös muita syitä kuin sota: maailmanlaajuisen kriisin taustalla on valtioiden itsekkyyden lisäksi mm. ilmastonmuutos, kuivuuskaudet, tulvat, öljyn hinnan nousu sekä biopolttoaineiden lisääntyvä käyttö. Tällä hetkellä lähes puolet maailman väestöstä kärvii aliravitsemuksesta: mikäli väestönkasvu säilyy ennusteiden mukaisena, ihmisravinnon tuottaminen tulee olemaan haaste, josta ihmiskunta ei selviydy. Vuonna 2008 oli ruokamellakoita Egyptissä, Haitilla, Jemenissä, Filippiineillä, Kamerumissa, Mosambikissä, Marokossa ja Indonesiassa. Unicef varoitti kesäkuussa 2008 kuuden miljoonan lapsen nälänhädästä Etiopiassa. Suurnälänhätiä on nähty 1980-luvulla Etiopiassa sekä 1990- ja 2000- luvulla Pohjois-Koreassa. YK:N joulukuussa 2004 julkaiseman raportin mukaan nälänhädät ovat lisääntymässä: maailmassa oli tuolloin 852 miljoonaa nälänhädästä kärsivää, 18 miljoonaa enemmän kuin vuonna 2000. Nälänhädät ovat yleistyneet Afrikassa parinkymmenen viime vuoden aikana. Ruokakriisejä esiintyy kolme kertaa niin usein, kuin 1980-luvun puolivälissä. Tilanne on paha erityisesti Somaliassa, Sudanissa, Etiopiassa, Djiboutissa sekä Keniassa. Ruokamellakoita on ollut 30:ssä maassa vuonna 2008. Maailmanpankin mukaan ruan maailmanmarkkinahinta on noussut 83% kolmessa vuodessa. Helsingin sanomat vuonna 2008 kirjoittaa: ”Leipäjonot suomessa ovat karua todellisuutta: vähävaraisille jaetaan Suomessa Eu:n ruoka apua noin kaksi tuhatta tonnia vuosittain. EU- ruoan lisäksi yksityiset auttajat jakavat kaupoilta ja yrityksiltä kerättäviä elintarvikkeita eri puolilta maata”. Jos mehiläiset häviävät on se valtava uhka maailman viljasadoille: tällöin katastrofi uhkaa koko maapalloa. Huolestuttavaa tilanteessa on se, että tämä on jo neljäs vuosi peräkkäin, kun vähintään kolmannes mehiläisyhdyskunnista menehtyy talven aikana. Vuodesta 2006 lähtien on kuollut yli kolme miljoonaa yhdyskuntaa Yhdysvalloissa ja miljardeja mehiläisiä maailmanlaajuisesti. Mehiläispopulaatioiden romahtaminen on valtava uhka viljasadoille. Ilmiöstä kertovan brittilehti Guardianin mukaan kolmannes kaikesta syömästämme ruoasta on riippuvaista mehiläisten pölytyksestä. Tämä tarkoittaa samalla sitä, että mehiläisillä on oma osuutensa 30 miljardin euron globaalissa taloudessa.

Sotien ja nälänhädän seurauksena ratsastaa Johanneksen saamassa näyssä näyttämölle hallava hevonen tuoden mukanaan epidemioiden sekä pandemioiden kautta kuolemaa. Viimeinen ratsastaja tappaa rutolla ja nälällä – loput jätetään petojen raadeltaviksi (vrt.Hes.14:21). Jeesus oli lihansa päivinä sanonut puhuessaan lopunajan merkeistä: ” tulee ruttoa” (Luuk.21:11) ja tämä hallava hevonen, sotien sekä nälänhädän seurauksena levittää maailmanlaajuisia epidemioita, joihin kuolee neljäsosa maapallon ihmisistä. Mustan hevosen tuoman nälänhädän seurauksena valtava määrä ihmiskuntaa heikkenee, ja tämä jouduttaa esim. kehitysmaissa hivin kehittymistä aidsiksi ja altistaa hiv-positiiviset vaarallisille infektioille, kuten tuberkuloosille. Suomen historiassa tautien aiheuttamat väestökatastrofit liittyvät nälänhätiin: 1960 -luvulla n. 40% suomalaista menehtyi tauteihin suurina kuolonvuosina. 1860-luvun nälkävuosina alle kahden miljoonan väestöstä kuoli yli 100 000 henkeä. Heikkokuntoiset ovat aina kulkutautien todennäköisimpiä uhreja – siksi mustan hevosen perässä ratsastaa hallava hevonen. Hallavan hevosen vaikutuksesta tapetaan ne, jotka ovat pelastuneet sodilta ja nälkäkuolemalta. Lohdullista on se, että Jumala on antanut hallavan hevosen valtaan vain neljäsosan maata.
(ote kirjastani: Ennustukset toteutuvat)

* koko kirja tilattavissa ILMAISEKSI os.
http://www.sanansaattaja.com/kirjanalkusanat.htm

Vastaan mielelläni kysymyksiin koskien Johanneksen ilmestystä – sekä muuta Raamatun sisältöä:
Saarnaaja & Evankelista & Muusikko:
Marko Lind
http://www.sanansaattaja.com
Email: lindmarko@gmail.com


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *