Yleinen

Pelastan sinut koetuksen hetkestä …

12.05.2012, markolind

Ilm.3:7-13

”Ja Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: ’Näin sanoo Pyhä, Totinen, jolla on Daavidin avain, hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa: Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea; sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani etkä ole minun nimeäni kieltänyt. Katso, minä annan sinulle saatanan synagoogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat; katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Minä tulen pian; pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja oman uuden nimeni. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo.”

 

Filadelfian nykyinen nimi on Alasehir, mutta Johanneksen aikana sitä kutsuttiin pieneksi Ateenaksi, koska siellä oli monta temppeliä. Sana Filadelfia tarkoittaa veljesrakkautta ja kaupunki perustettiin toisella vuosisadalla eKr. Kristillinen toiminta on jatkunut siellä lähes taukoamatta omaan aikaamme saakka. Maanjäristys tuhosi kaupungin kertaalleen, mutta se uudelleen rakennettiin keisari Tiberiuksen tahdosta.

Daavidin avainten haltijana ylösnoussut Kristus heti kirjeen alkusanoissa tuo esille sen, että Hänellä on avaimet Jumalan Valtakuntaan, eikä tuota ovea voi kukaan muu sulkea saatikka avata kuin ainoastaan Jumalan Poika – eli Hän itse. Jeesus ei moiti Filadelfiaa mistään, vaan sen sijaan seurakunta saa tunnustusta siitä, että se on ollut uskollinen Jumalan Sanalle. Jeesus ilmoittaa Johanneksen välityksellä, että Hän tietää Filadelfian teot rohkaisten täten seurakuntalaisia jatkamaan uskonkilvoitustaan; mitään ei tapahdu sattumalta, vaan kaikki on Hänen tarkassa valvonnassaan! Daavidin avainten haltijana Jeesus oli avannut seurakunnalle oven, eikä sitä voinut kukaan sulkea. Ovet Taivaan aarrekammioihin oli avattu tälle vaatimattomalle Filadelfian seurakunnalle – koska se oli pitänyt kiinni Jumalan Sanasta eikä ollut kieltänyt Kristuksen nimeä.

Miten toisin onkaan tänä päivänä lukemattomien kirkkokuntien sekä herätysliikkeiden kohdalla; uskottomuus Jumalan Kirjoitettua Sanaa kohtaan on johtanut vallalla olevan kristillisyyden tilanteeseen, jossa Taivaan aarrekammioiden ovet on suljettu. Käytännössä tämä näkyy vallalla olevan kristillisyyden julistuksessa: sanoma on väljähtynyt eikä se kosketa syntien kanssa kamppailevia ihmisiä. Taivaan aarrekammioista tuleva julistus koskettaa johtaen kuulijansa valinnan eteen – taivas tai helvetti, mutta vallalla olevan kristillisyyden julistus saa aikaiseksi vain käännynnäisiä, joista tulee fanaattisia kirkkokuntien sekä herätysliikkeiden puolustajia, ei Taivaan kansalaisia. Kaikkialla siellä, missä julistetaan vain ihmisten inhimillistä viisautta, eikä Kirjoitettua Jumalan Sanaa, ovat Taivaan ovet suljettuina koska ”usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen Sanan kautta” (Room.10:17).

Jumalan seurakunta voi menestyä vain, jos se on uskollinen Kirjoitetulle Jumalan Sanalle (Joh.1:1). Apostoli Paavali kirjoitti; ”Ei yli sen, mikä kirjoitettu on” (1 Kor.4:6) ja Jeesus oli lihansa päivinä sanonut; ”Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa” (Matt.22:29). Koko kristillisyys kulminoituu Raamatun teksteihin – jos meillä ei olisi Kirjoitettua Sanaa, meillä ei olisi mitään tietoa Jumalan aivoituksista saatikka Kristuksesta, johon kaikki Raamatun tekstit kulminoituvat. Jos menetämme otteemme Kirjoitettuun Sanaan – silloin menetämme otteemme koko kristillisyyteen!

”Sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima” (1 Kor.1:18) ja kuitenkin vallalla oleva kristillisyys on ajautunut tilanteeseen, jossa se tahtoo selittää kaiken, jopa Raamatun tekstit, inhimillisellä järjellä. Näin se on niellyt saatanan salakavalan eksytyksen, juonut päihdyttävästä pikarista pohjaan asti, koska sillä ei ole alunperinkään ollut rakkautta totuuteen (2 Tess.2:10-12). Kalliit Raamattukoulut eivät ole pystyneet nostamaan langenneissa tiloissa olevia kirkkokuntia sekä herätysliikkeitä uuteen kukoistukseen, joissa ne alkuhetkinään olivat olleet, koska Taivaan ovet ovat olleet suljettuina kaikelle ihmisen omalle pyrkimykselle menestyä, sillä Taivas avautuu vain vilpittömille etsijöille. Kaikkialla siellä missä haetaan vain ihmisten arvostusta ja perustaudutaan ihmisten omille pyrkimyksille, pysyvät Taivaan aarrekammioiden ovet suljettuina koska parhaimmillaankin ihminen on vain saastainen vaate Pyhän Jumalan edessä (Jes.64:6). Vain siellä, missä huudetaan sydämestä Pyhän Jumalan puoleen anoen armoa, ovat Taivaan portit avattuina, sillä Jumala mielistyy nöyrään sydämeen – ylpeät ihmiset jäävät aina Taivaan ulkopuolelle (Jes.42:3, Ps.119:67).

Ulkonaisesti menestyvä uskonnollisuus ei ole elävää uskoa (Kol.2:23), sillä aito usko Jeesukseen Kristukseen pyrkii varjelemaan sydämen niin, että maailma ei pääse sitä saastuttamaan (Jaak.1:27). Se pyrkii kaikessa ojentautumaan Jumalan Kirjoitetun Sanan mukaiseksi eikä se suvaitse yhtäkään Raamatun vastaista opetusta. Se kieltäytyy kuuntelemasta sellaista julistusta, jossa tavalla tai toisella väheksytään Raamatun arvovaltaa (Tit.3:10). Oikea Jeesuksen opetuslapsi ei tee kompromisseja tämän maailman arvojen kanssa (Snl.6:27) eikä seurustele sellaisten kanssa, jotka väheksyvät Raamatun arvovaltaa (Ps.1:1-2) vaan pyrkii kaikessa ojentautumaan Raamatun mukaisesti ollen Sanan tekijä eikä vain sen kuulija (Jaak.1:22-23). Kaikki ne, jotka vain suullansa julistavat olevansa Jumalan lapsia mutta eivät kuitenkaan tahdo elää Kirjoitetun Sanan mukaisesti joutuvat Kristuksen tulemuksessa kohtaamaan Kaikkivaltiaan vihan. Sensijaan kaikki ne, jotka lailla Filadelfialaisten ottavat Kirjoitetusta Sanasta vaarin, saavat omistaa kohdalleen Jeesuksen sanat; ”minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat.” (Ilm.3:10).

Filadelfiassa juutalainen siirtokunta vainosi ankarasti Jeesukseen Kristukseen uskovia. Ne, joiden olisi pitänyt ymmärtää Kirjoitukset, sotivat ymmärtämättömyydessään niitä vastaan, jotka ne oikeasti olivat ymmärtäneet laittaen toivonsa Jumalan lupaamaan Messiaaseen. Jeesus oli tullut omiensa tykö, mutta Hänen omansa eivät olleet ottaneet Häntä vastaan (Joh.1:11) ja ne, joita Hänen omansa halveksivat, ymmärsivät Kirjoitukset Pyhän Hengen valossa. Juutalaiset olivat olleet se kansa, jolle Jumala Vanhassa Testamentissa oli uskonut Kirjoitukset ja kuitenkin tämä sama kansa oli roomalaisten kätten kautta ristiinnaulinnut Jumalan lähettämän Messiaan. Viinitarhan haltijoina he olivat täynnä ryöstöä sekä riistoa ja täten olivat menettäneet sen aseman, joka heille alussa kansana oli Jumalan armosta annettu. Nyt sen paikan olivat täyttäneet Uuden liiton uskovat ja tämä synnytti vihamielisyyttä kaikissa niissä, jotka perustautuivat lihan tekoihin. Samoin kuin aikoinaan orjattaren pojasta syntynyt vainosi lupauksen mukaan syntynyttä, samoin oli Filadelfiassakin (Gal.4:22- 26), sillä lihan mukaan syntynyt vainoaa aina Hengestä syntynyttä. Apostoli Paavali kirjeessään opettaa selvästi, kuka on oikea juutalainen (Room.2:28-29) ja tuo esille sen, että Jumalan Taivas hyväksyy vain oikean sydämen asenteen, eikä ulkonaisella ole mitään merkitystä.

Ihmisten inhimillinen näkemys, joka usein sotii Raamatun ilmoitusta vastaan, on vallalla myös tämän päivän juutalaiskysymyksessä. Vaikka Raamattu opettaa selvästi, että Kaikkivaltias Jumala solmi Golgatalla uuden liiton, on vallalla olevassa kristillisyydessä paljon niitä, jotka kuitenkin nostavat juutalaiset kansana ylemmäksi ja täten ymmärtämättömyyttään osoittavat tietämättömyytensä Raamatun Kirjoituksista. Lihallinen katsontakanta säätelee näiden ihmisten elämää, ja Raamatun ilmoituksetkin he peilaavat katsomalla lihalliseen Israeliin ja siellä sijaitsevaan Jerusalemiin, vaikka Apostoli Paavali selvästi kirjoittaa; ”Mutta se Jerusalem, joka ylhäällä on, on vapaa, ja se on meidän äitimme.” (Gal.4:26). Vaikka Apostoli Johannes selvästi kirjoittaa, että on vain yksi lauma (Joh.10:16), niin kuitenkin ymmärtämättömät pyrkivät näkemään asian niin, että olisi olemassa juutalaiset uskovat ja pakanauskovat. Vaikka Apostoli Paavali selvästi opettaa, että lupauksen lapset luetaan siemeneksi (Room.9:6-8), niin kuitenkin ymmärtämättömät väittävät, että lihansa puolesta juutalaisilla olisi etuisuuksia Pyhän Jumalan edessä. Tällainen väärä ajattelutapa oli vaikuttanut myös Filadelfian kaupungissa kun lihansa puolesta juutalaiset väittivät olevansa oikeita juutalaisia, mutta jotka kuitenkin Ylösnoussut Vapahtaja nimitti kirjeessään ”valehtelijoiksi, jotka ovat kotoisin saatanan synagoogasta” (Ilm.3:9). Oikea juutalainen on sisäisesti juutalainen ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus – Israelin kansalaisoikeudet kuuluvat jokaiselle Jeesukseen Kristukseen uskovalle (Room.2:28-29, Ef.2:11-13, 19:1, 1 Piet.2:9-10).

Filadelfian seurakunnalle Jeesus Johanneksen välityksellä sanoi; ”minä olen saattava heidät (juutalaiset: oma lisäys) siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan” (Ilm.3:9). Tämä oli Ylösnousseen Jeesuksen antama lupaus Filaldelfian seurakunnalle – ainakin osa kaupungissa asuvista juutalaisista, jotka nyt vainosivat Filadelfian seurakuntaa, tulisi Jeesukseen uskoviksi ja täten he osoittaisivat kunnioitustaan sekä rakkauttaan nyt vainotuille Filadelfian uskoville. Jokainen Jeesukseen Kristukseen uskova on Hänen lähettämä, ja jokainen joka kunnioittaa Jumalaa Kristuksessa Jeesuksessa kunnioittaa myös Hänen palvelijoitaan (Joh.15:20, Matt.10:41) – ja siksi ”he tulevat tulevat ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan”.

Jeesukseen Kristukseen uskovat tulevat tuomitsemaan enkeleitäkin (1 Kor.6:3) ja siksi Jeesuksen antama lupaus Filadelfian seurakunnalle toteutuu myös iankaikkisuudessa kaikkien niiden lihallisten juutalaisten kohdalla, jotka eivät tässä ajassa ole ymmärtäneet antaa elämäänsä Kristukselle – ”Katso, Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä tuomitsemaan kaikkia ja rankaisemaan kaikkia jumalattomia kaikista heidän jumalattomista teoistansa, joita he jumalattomuudessaan ovat tehneet, ja kaikesta julkeasta, mitä nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet.” (Juud.1:14-15).

Jokainen, joka pyrkii elämään Kirjoitetun Sanan mukaisesti, saa osakseen Taivaan siunaukset. Filadelfian uskovat olivat olleet uskollisia Jumalan Sanalle (Ilm.3:10) ja siksi Jeesus Johanneksen välityksellä ilmoitti pelastavansa seurakunnan ”koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat” (Ilm.3:10). Jumalan Sana on jokaisen Jeesukseen Kristukseen uskovan jalkain lamppu ja valkeus tämän tiellä (Ps.119:105) ja siksi jokainen, joka laittaa turvansa Kirjoitettuun Sanaan selviytyy koetuksen hetkestä, joka kohtaa koko maanpiiriä. Apostoli Paavali kirjoitti; ”Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä, tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. (2 Tess.2:7-12). Jokainen, joka ei ole mielistynyt Raamatun Totuuksiin, joutuu eksytetyksi ja koetukseen, josta ei selviydy, lopun ajan suuressa ahdistuksessa. Jeesukseen uskovat joutuvat elämään koetuksen hetkessä, mutta heidät varjellaan kuten aikoinaan Israelin kansa heidän ollessaan Egyptin orjuudessa. Jumalan kansa varjeltui kaikilta vitsauksilta samanaikaisesti kun Egypti kärsi niiden seurauksista (2 Moos.12:13). Vaikka myrsky on tulossa, yksikään Jeesukseen Kristukseen uskova ei huku!

Jeesus ilmoittaa kirjeen lopussa lohdutuksena Filadelfian seurakunnalle tulevansa pian ja siksi jokaisen tulisi vaalia uskoaan. Miten ajankohtainen tuo sanoma onkaan tämän päivän Jeesukseen uskoville – ajan merkit ovat täyttyneet ja elämme Jeesuksen tulemuksen aattohetkissä. Vielä 1700- luvulla Kristuksen toisen tulemuksen odotus kasvoi eri puolilla maailmaa – luterilainen teologi Johann Albrecht Bengel kirjoitti siitä (1687-1752), samoin Abraham Achrenius julisti voimakkaasti tätä sanomaa (1706-1769), mutta nyt, kun ajankohta on käsillä enemmin kuin koskaan aikaisemmin, valtakristillisyys vaikenee. Vallalla oleva kristillisyys on jättänyt julistuksestaan keskeisen tekijän, Jeesuksen takaisintulemuksen, lähes kokonaan tai osittain vähemmälle huomiolle. Se on johtunut siitä, että usko Raamatun Kirjoituksiin on menettänyt merkityksensä. Kirkkokunnat sekä herätysliikkeet, nuo valtakristillisyyden lipunkantajat, ovat ajautuneet maalliseen tilaan, josta Apostoli Pietari kirjoitti n.2000 vuotta siten; ”Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan ja sanovat: ”Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niinkuin se on ollut luomakunnan alusta.” (2 Piet.3:4-5). Jeesus tulee pian – se on todellisuutta nyt enemmän kuin koskaan, ja tämän tiedon kanssa tulisi jokaisen Jeesukseen Kristukseen uskovan painiskella päivittäin ja puntaroida tarkasti sitä, onko sydän puhdas vai hallitseeko sitä sielunvihollisen maailmasta tulevat vaikuttimet!

Jeesuksen lupaus Filadelfialle on sama kuin meille tämän päivän kaikille Jeesukseen uskoville; ”Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja oman uuden nimeni” (Ilm.3:12). Tämä Raamatunpaikka kertoo selvästi sen, että jokaisen Jeesukseen Kristuksen uskovan katse tulee olla kiinnitettynä Taivaallisen Jerusalemiin, eikä Israelin valtiossa olevaan maalliseen Jerusalemiin. Kaikki ne, jotka pitävät kiinni Hänen Sanastaan, kuuluvat Isälle, Hänelle ja uudelle Jerusalemille – siksi omistuskirjoitus jonka Hän, Ylösnoussut Vapahtaja, kirjoittaa jokaiseen Häneen aidosti uskovaan palvelijaansa.
(ote kirjasta: Ennustukset toteutuvat / Marko Lind)

Vastaan mielelläni kysymyksiin koskien Johanneksen ilmestystä – sekä muuta Raamatun sisältöä:
Saarnaaja & Evankelista & Muusikko:
Marko Lind
http://www.sanansaattaja.com
Email: lindmarko@gmail.com

httpv://www.youtube.com/watch?v=WQfhp1H_wz4


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *